Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 10-11.30

Paikka: https://connect.funet.fi/joopas/

Osallistujat:

Sari Zitting HY

Jukka Kohtanen VY

Kirsi Aalto TTY

Mats Lindfelt ÅA

Mikko Markkola TAY

Sanna Kotajärvi-Söderholm Taideyliopisto

Minna Ranta LUT

Petri Sjöblom TY

 

Agenda:

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.Todettiin läsnäolijat.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

2 Yliopistojen ajankohtaiset asiat

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistyminen etenee myötätuulessa, arvioitu ajankohta vuoden 2018 alku. jatkossa näiden organisaatioiden välinen liikkuvuus tulee olemaan sisäistä liikkuvuutta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston uusi johtoryhmäjäsen on Minna Ranta, opiskelijapalveluiden päällikkö.

Vaasan yliopistossa tapahtuu myös muutoksia: Anja Britschgi jää eläkkeelle ja johtoryhmään tulee uusi jäsen, opiskelun ja opetuksen palveluiden päällikkö Francesca Cucinotta.

Jukka jatkaa varajäsenenä.

3 Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös 

Liitteet: Toimintakertomus ja tilinpäätös (alisivu Toteuma 2015)

Käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus. Tehtiin korjaus johtoryhmän kokousten määrään. Hyväksyttiin toimintakertomus tällä muutoksella.

Todettiin että tälle vuodelle siirtyy ylijäämänä 21316€. Hyväksyttiin tilinpäätös.

4 2016 budjetti ja toimintasuunnitelma

Liitteet: Budjettiesitys ja toimintasuunnitelmaesitys

Hyväksyttiin budjetti ja toimintasuunnitelma. Tämän vuoden keskeisiä kehityskohteita ovat puoltotietojen saanti hyväksiluettavien suoritustietojen oheen sekä laskutustietojen kehittäminen.

5 Puron tarjonnasta päättäminen

Liite: Ehdotus Puron tarjonnasta

Päätettiin tarjota Puro tässä vaiheessa ilmaiseksi kaikkien korkeakoulujen käyttöön. Ei sitouduta mihinkään lisäpalveluihin vaan tarjolla ovat ne palvelut joita Joopas-konsortio päättää tarjota ja kehittää. Purosta informoidaan OHA-foorumeita sekä synergiaryhmää. Virrasta lähetetään informaatiota tiedonluovutuslupapyynnön yhteydessä.

6 Muut asiat

Seuraava johtoryhmän kokous pidetään syys-lokakuussa. Akuutteja asioita hoidetaan tarvittaessa sähköpostikokouksilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15

  • No labels