Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alta löydät JOOPAS-palvelua ja sähköistä hakua käyttävien yliopistojen JOO-ohjeet. Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston ohjeet löydät yliopistojen www-sivuilta.

Svenska handelshögskolanin, Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin ohjeet ovat palvelussa ruotsiksi.


Aalto yliopisto 

Ohje kotiyliopistona | Ohje kohdeyliopistona


Helsingin yliopisto

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistonaLappeenrannan teknillinen yliopisto

Ohje kotiyliopistona (Instructions regarding the home university) |  Ohje kohdeyliopistona


Maanpuolustuskorkeakoulu   

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona


Svenska handelshögskolan

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona


Taideyliopisto  

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona


Tampereen yliopisto

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona


Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona

Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona

Turun yliopisto, kieli- ja viestintäopintojen keskus

Ohje kohdeyliopistona

Turun yliopisto, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona

Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta

Ohje kotiyliopistona Ohje kohdeyliopistona

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu

Ohje kotiyliopistona | Ohje kohdeyliopistona

Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona


Vaasan yliopisto   

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona


Åbo Akademi   

Ohje kotiyliopistona |  Ohje kohdeyliopistona

 
  • No labels