Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tiedoksi korkeakoulujen kv-tiedonkeruiden asiantuntijoille ja VIRTA-yhteyshenkilöille
OPH kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruun VIRTA-aineisto toimitettiin tiedonkerääjälle ja tilastopalvelu Vipusen raportoinnin pohjaksi 6.2.2017
Tiedonkeruupäivän jälkeen on tullut vielä korkeakouluilta pyyntöjä korjata tilastoaineistoa. Tietojen hyödyntämisen näkökulmasta on tärkeää, että raportoitavat tiedot saadaan samalta ajankohdalta, joten OPH:n kansainvälistymispalveluiden ja OKM:n kanssa on sovittu, että kv-liikkuvuusjakstotiedonkeruun VIRTA-aineisto poimitaan kaikkien korkeakoulujen osalta uudestaan helmikuun lopussa.
Pyydämmekin korkeakouluja tarkistamaan tietonsa siten, että vuonna 2016 alkaneita kv-liikkuvuusjaksoja koskevat VIRTA-tiedot ovat kunnossa tiedonkeruuta varten 28.2. klo 19.00 mennessä. OPH:n kansainvälistymispalveluille ja Vipusen rapoortoinnin dataksi toimitetaan VIRTA-aineisto, joka muodostuu aamulla 1.3. Vastaavat korkeakoulukohtaiset tiedostot löytyvät 1.3. korkeakoulun aineistot-kansiosta ja ne nimetään   cimo_xxxxxxx_2016_KK_toimitettu.csv. Tiedostoja on kaikkiaan neljä kappaletta. 
Ystävällisin terveisin

VIRTA-opintotietopalvelu

  • No labels