Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tämä tiedote sisältää asiaa
- VIRTAn lukukausimaksuvelvollisiin liittyvistä tiedoista ja TK:n opiskelijatiedonkeruusta
- Valviran käyttämistä sosiaalityöntekijöiden pätevyystiedoista

 

Lukukausimaksuvelvollisiin liittyvät tiedot VIRTAssa

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä on linjattu, että ensi vaiheessa VIRTAan tuodaan vain tiedot lukukausimaksuvelvollisuudesta ja maksun tilasta sillä määrittelyllä, kuin tiedot ovat Opintopolussa.
Aiemmin esitetystä tietomalliuudistussuunnitelmasta poiketen kuitenkin päätettiin, että maksuvelvollisuustiedon tuomiseen käytetään jo olemassa olevaa rahoituslähdetietoa eli koodia 5 = lukukausimaksukokeilu https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Rahoitusl%C3%A4hde,Finansieringsk%C3%A4lla .
Osa korkeakouluista jo tuokin tietoja syksyllä aloittaneista lukukausimaksuvelvollisista opiskelijoista tällä koodilla. Tieto maksun tilasta lisätään VIRTAn
LukukausiImoittumisen XML-skemaan syksyn aikana. 

Ohjausryhmä myös pyysi CSC:tä selvittämään, onko korkeakoulujen mahdollista tuoda 20.9. mukainen tieto syksyllä aloittaneista lukukausimaksuvelvollista opiskelijoista VIRTAan siten, että se olisi saatavissa 20.10. tehtävässä Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruussa. Tämän tiedon keruuta syksyn opiskelijatiedonkeruussa ei oltu aiemmin suunniteltu, mutta VIRTAn puolelta tiedon tuominen olisi mahdollista jo olemassa olevaa luokitusta käyttäen. Asiaa käydään tarkemmin läpi seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa 26.9., mutta pyydän, että selvitätte jo kokoukseen mennessä korkeakoulunne mahdollisuuden tuoda ko. tieto VIRTAan siten, että se olisi kerättävissä TK:n opiskelijatiedonkeruussa. Tai arvion siitä, missä vaiheessa syksyä pystyisitte tiedot toimittamaan VIRTAan. Mikäli asiassa päädytään siihen, että lukukausimaksuvelvolliset kerätään erillispoiminnassa myöhemmin syksyllä, pitää tietojen on liitettävissä muuhun TKn aineistoon opiskelija-avaimella. Huom! Maksun tilatietoa ei kerätä TK:n tiedonkeruussa.

Valviran sos-pätevyys

Edellisessä yhteyshenkilökokouksessa sovittiin, että yliopistot voivat valmistuneen opiskelijan pyynnöstä tuoda VIRTAan sieltä puuttuvia, vuotta 2014 varhempia sosiaalityöntekijän pätevyysmerkintöjä. Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa Valviran virkailijalle, että tieto on saatavilla VIRTAsta eikä muita dokumentteja tarvitse tässä tapauksessa toimittaa. Tämä toimintatapa voidaan Valviran puolesta ottaa käyttöön heti ja he päivittävät ohjeistuksensa tämän mukaisesti.

 

Valviran kanssa on myös käyty keskustelua tilanteista, joissa pätevyyden tuottaneet opinnot ovat olleet nimeltään jotain muuta  kuin sosiaalityön oppiainetta. Näissä tapauksissa Valvira toistaiseksi pyytää henkilöä toimittamaan paperidokumentteja, mutta asiaa käsitellään tarkemmin tulossa olevassa Valviran ja CSC:n välisessä kokouksessa.


Mukavaa syksyistä viikonloppua!

Terveisin VIRTA-opintotietopalvelu
  • No labels