Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohta: 24.9.2019 klo 9.30-10.30

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/442255172

Äänite: https://kannu.csc.fi/s/KGRYAPrpoSPcmdn

Osallistujat:

CSC

XNoviaX

Aalto yliopisto

X

OAMK

X

Arcada


OY

X

Centria

X

Polamk


DIAK

X

Saimia

X

Haaga-Helia AMK


SAMK

 X

HAMK

X

Savonia


Hanken

X

SeAMK

X

Humak

X

TaiY

X

HY

X

TAMK

X

JAMK

X

TAU

X

JYU

X

Tilastokeskus

X

KAMK

X

TuAMK

X

Karelia


TY

X

LAMK

X

UEF

X

Laurea

X

VAMK

X

Lapin AMK

X

VY

X

LUT

X

ÅA

X

LaY

X

XAMK

X

Metropolia

X


X

Muistio:

Ajankohtaiset

 • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA Opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksen 17.9.2019 asialista täällä.
 • KOOTuki-ryhmän kokouksen 18.9.2019 asialista täällä.

Tiedonkeruut ja raportointi


Syksyn tiedonkeruut (tiedot VIRTAssa 20.10.)


 • poiminta maanantaina 21.10
  • virheet ja puutteet pitää olla korjattuna
  • Tilastokeskus tekee samat korjaukset → voisi tehdä ennakoivasti niin ei tarvitse enää siinä vaiheessa korjata
  • Kannattaa alkaa tarkastaa tietoja viimeistään nyt

Muut asiat

 • Tiedon laatu
  • Tarkistustiedostoja muodostetaan paljon ja näistä tehdään ohjevideoita, miten tarkastustiedostoja voi hyödyntää
  • Puutteista lähetetään myös sähköpostitse hälytys → summatasolla. Tarkistustiedostot samat kuin aiemmin. Näistä saa tunnistetiedot, mihin tarkistustulokset liittyvät.
  • Sähköpostiin voi nyt tulla lista puutteista. Tarkoituksena parantaa VIRTAn tietojen laatua.
  • Passiniemi (VY): Tarkistustiedostoon tullut virhe, jota en ole aiemmin nähnyt. Opintopistetiedot liian suuri. Onko uusi tarkistus vai yhtäkkiä jostain syystä tullut tällaisia tapauksia, joita ei ole tullut?
  • Finnberg (CSC): Oliko tapaus sellainen ,jossa opintopisteet menee yli 200 tai 300?
  • Passiniemi (VY): Joo
  • Finnberg (CSC): En muista vaihtuiko raja. Ei tarvitse välittää jos joku on suorittanut 200 tai 300 lukukauden aikana, jos se on totta. Tarkastus on olemassa, koska on tuotu 1000 op suorituksia. Näkyy summassa nopeasti. On sitä varten. Rajat menee nyt jonkun opintopisterajan mukaan. Vähän sama kuin nämä hetun virheet. En muista oliko uusi yliopistoille vai muuttuiko raja jossain vaiheessa. Ei virhe vaan enemmänkin puute.
  • Passiniemi (VY): Toki tarkistetaan kaikki kun opintopistemäärät on huimia. Mietin vain onko aiemmin mennyt läpi.
  • Finnberg (CSC): Rajaa voi olla että on alennettu ehkä 300 → 200. Aiemmin menneet sitten läpi.
 • VIRTA-aineiston käyttö Tilastokeskuksen FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelussa
  • FIONA-aineiston päivitys 30.9.
   • Kun aineisto on muodostettu Tilastokeskukselle niin vastaava tulee korkeakouluille tarkastettavaksi
  • TK käynnistänyt esiselvitysprojektin, jossa selvitetään, miten aineistopalvelua voitaisiin kehittää TK:n ulkopuolisten tietoaineistojen osalta
   • Oletteko olleet tyytyväisiä järjestelyyn? Miten yhteistyö on sujunut, ja onko palvelu ollut odotusten mukaista?
   • Teettekö vielä paljon aineistotoimituksia vai hoituvatko ne ohjaamalla pyynnöt Tilastokeskukseen?
   • Oletteko kuulleet tutkijoilta kommentteja tai palautetta asiaan liittyen? Ovatko tutkijat joutuneet kysymään teiltä sisältötietoja aineistoista vai ovatko TAIKA-kuvaukset riittäneet?
   • Ovatko sopimukseen liittyvät prosessit (aineistotoimitukset, aineistopäivitykset, sopimuspäivitykset, metatiedot, informointi, tulosten tarkistusmenettely) selkeitä?
   • Onko teillä kiinnostusta laajentaa Tilastokeskuksen kautta luovutettavaa aineistokokonaisuutta?
   • Näettekö tarvetta sille, että aineistonne olisi käytettävissä Tilastokeskuksen kautta myös muihinkin tarkoituksiin kuin tutkimuskäyttöön, esim yhdistettynä muiden rekisterinpitäjien aineistoihin?
  • Kommentteja voi lähettää VIRTA-tiimille.
  • Pulkkinen (TaY): Onko kysely jo tullut?
  • Majamäki (CSC): Ei ole tullut. On tullut vain CSC:lle. Sitä mietittiin. Jos koette, että haluatte korkeakoulussa vastata tähän omissa nimissänne.
  • Pulkkinen (TaY): en välttämättä tiedä kaikista tutkimuslupapyynnöistä. Voin laittaa heille viestiä, jotka tietävät, jos on jotain kommentoitavaa.
  • Majamäki (CSC).Hienoa, jos voitte välittää eteenpäin.
 • VIRTA-koodiston selitteet
  • selitteet lisätty kansainvälinen kaksoistutkinto/yhteistutkinto
 • Varhaiskasvatuksen pätevyystiedot VIRTAssa
  • Keskustelu käynnissä OKM-STM
  • Majamäki (CSC): Huomenna pidetään kokousta, hankaluutena etteivät STM:ssä ole tietoisia, miten VIRTAssa pätevyystiedot muodostuvat. Tietojen hyödyntäjiä useita, esim. Tilastokeskukseen. On noussut esiin, että varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA voisi tietoa hyödyntää. Husan Hannele toiminut ystävällisesti korkeakouluasiantuntijana. Katsotaan asioita eteenpäin. Tilastokeskuksenkin hyvä pysyä mukana keskustelussa. Tiedot on mukana opiskelijatiedonkeruussa ja se tulee yllättävän pian. On kysymysmerkkinä saadaanko tietoja tässä vaiheessa kerättyä. Onko Tilastokeskuksella tähän asiaan lisättävää?
  • Jalolahti (TK): Ei erityistä. Voidaan laittaa vielä extra paukkuja tietojen tarkistamiseen jos vaikuttaa siltä. Mutkikas vyyhti tuntuu olevan.
  • Majamäki(CSC): Valmistelussa kysymykset eivät nousseet esille. Nyt on herännyt tulkinnallisuutta ja asioita, joita pitää yhdessä sopia.
  • Jalolahti (TK): TK:n näkökulmasta oleellista on, että lopulliset pätevyydet, jotka tutkintosuoritusten kanssa kerätään niin ovat tärkeimmät. Opiskelijatiedonkeruussa onkin varaa enemmän tätä harjoitella.
  • Majamäki (CSC): Hyvä huomio!
 • Tietovarannon tiedot -luonnos
  • Kommentteja voi edelleenkin lähettää: lisätty tieto käytetäänkö tietoa esim. tiedonkeruussa tai operativiisessa palvelussa
 • Palaute VIRTA-wikisivuston rakenteesta
  • kysely lähdössä VIRTA-yhteyshenkilöille wiki-sivustojen rakenteesta; mitkä tiedot löytyvät helposti ja minkä tietojen löydettävyyttä voitaisiin parantaa ja selkiyttää?
  • Kysely auki perjantaihin 4.10 asti: https://www.webropolsurveys.com/S/1572EFA59071AC6C.par
  • Vastauksia toivotaan, jotta voimme parantaa ja kehittää wiki-sivustoamme
 • EMREX-tiedostot VIRTA-palvelimella
  • Lehtosaari (CSC): Osalla korkeakouluista on VIRTA-SFTP palvelimella kansio, jossa tietoja korkeakouluopinnoista, jotka suoritettu ulkomailla. Tänä vuonna ei ole tullut uusia, on tullut vuosina 2016-2018. Tarkoitus on tulevaisuudessa ottaa nämä mukaan VIRTAn säännölliseen poistoajoon.
  • Kokko (JY): Ovatko nämä meille vain tiedoksi?
  • Finnberg (CSC): teknisesti kopio joka on tullut EMREX palvelimelta. Luulisi, että olisi mennyt prosessin läpi. Emme tiedä tarvitseeko kukaan näitä. Ja kun uusia ei tule. Ettei vahingossa poisteta sellaista, jos joku vielä tarvitsisi. On vain niillä korkeakouluille, jotka ovat opintosuoritusotteita EMREXin kautta hakeneet. Viime vuodesta asti olleet nuo kansiot tuolla, en muista historiaa. Ovat vanhoja ja sisältävät henkilötietoja niin olisi hyvä poistaa.
  • Harjula (HUMAK) : Jos kansiota ei näy, niin silloin ei ole mitään?
  • Finnberg, (CSC) : Jo, ei ole.
  • Pakarinen, (UEF): onko kansio vain niillä, joilla on emrex käytössä?
  • Niskanen (Metropolia): Jos niitä on aikaisemmin joskus tullut, miksi ei tule enää?

  • Salo (Oamk): Olikohan tämä vain Emrex-projektiin liittyvä, jossa testattiin näitä tietojen siirtoja?

  • Lehtosaari (CSC): Emrex sovellus ollut varmaan niin vähänä käytössä.
  • Pulkkinen (TaY): Jos niissä on henkilötietoja ja ne on (iki)vanhoja tiedostoja, ne pitää poistaa. Ottakoon talteen, kuka tarvitsee.

  • Majamäki (CSC): En tiedä faktisesti ketkä käyttivät EMREXiä. Oli testaus aiemmin. Itselläni käsitys että käyttö ollut todella vähäistä.
  • Lehtosaari (CSC): Käykää tarkistamassa josko niitä tarvitsee.
  • Kokko, (JYU) : Älkää poistako emrex-tiedostoja ennen kuin olette vastanneet tässä nousseisiin kysymyksiin. Kiitos!

  • Finnberg, (CSC) : Jenni: Jo, ei poisteta.
  • Majamäki (CSC): Oli puhetta EMREX tiedoistoista, esim. vuoden 2017. Mitä pitää tehdä tai mitä olisi pitänyt tehdä? voiko hyväksilukemisprosessi olla ettei sitä ole hoidettu jos näitä ei ole palvelimelta noudettu?
  • Kohtanen (CSC): En näe ongelmana, jos kk ei ole ottanut käyttöön. Ei pitäisi opiskelijoiden päästä edes kirjautumaan jos palvelutilausta ei ole tehty.
  • Kokko (JYU): Missä kerrottu, mitä tiedostoja SFTP-palvelimelle tulee? oliko kerrottu EMREX tiedoistoista?
  • Kohtanen (CSC): On varmaan kuvaus, tarkistetaan. Prosessi on niin, että kun opiskelija saapuu vaihdosta, voi kirjautua valtakunnalliseen palveluun ja ohjaa korkeakoulun sivulle jossa paikallinen kirjautuminen. PDF ja XML kyseisen korkeakoulun EMREX kansioon.
  • Kokko (JYU): entä hyväksiluku?
  • Kohtanen (CSC): tuotetaan vain tietoa suorituksista ulkomaisessa korkekoulussa. Saa vain tietyt tiedot suorituksesta. Miten prosessi etenee on korkakoulun sisäinen prosessi.
  • Kokko (JYU): onko se ainut prosessi?
  • Kohtanen (CSC): en osaa sanoa lähteekö sähköpostiviesti tai vastaava korkeakouluun . Selvitetään.
  • Kokko (JYU): Pitää olla korkeakoululla palvelusopimus CSC:n kanssa että on ensinkään mahdollista, pitäisi olla tietoisia että näitä voisi tulla?
  • Kohtanen (CSC): Ei pitäisi olla mutta varmistetaan.
 • Migri
  • Kohtanen, (CSC): Terveisiä Migrin kokouksesta! Tietokentät käytiin läpi, mitä Migri tarvitsee. Lukuvuositietotyöryhmän esityksen mukaisia: lukuvuosimaksun suuruus ja tila, paljonko maksamatta per lukukausi. Käytiin vielä läpi Opetushallituksen ja Ministeriön kanssa. Ei ole vielä jäsennellympää esitystä, seuraavaan kokoukseen tarkemmat esitykset, miten voitaisiin Virtaan tuoda. Tavoitteena, että ainakin tämän vuoden puolella testidataa, mutta käydään myöhemmin tarkemmin läpi. Ensi kokouksiin sellainen toive, että jos voisitte käydä läpi miten korkeakoulut pystyvät tietoja Virtaan tuottamaan. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Lukuvuosimaksutietoryhma
  • Tenhunen, (LaY): onko rajattu mistä vuodesta alkaen?
  • Kohtanen (CSC): Käytännössä koskee aktiviisia, jotka tarvii oleskelulupia.
  • Pakarinen, (UEF): sanoitko: lukukausikohtainen summa?
  • Kohtanen (CSC): Lukukaudet. Jos on lukuvuodeksi niin voi jakaa kahdella ja laittaa lukukausikohtaisen määrän.
  • Tenhunen, (LaY): ja vain lukuvuosimaksuvelvollisia siis niitä joita ei ole vapautettu
  • Tenhunen, (LaY) : vaikuttaako stipendi?
  • Kohtanen (CSC): Jotka ovat ylipäätänsä maksuvelvollisia. Kuinka paljon on maksuvelvollisuus ja paljonko siitä on maksettu. Stipendi vaikuttaa. Esityksessä on, että jos stipendillä on katettu osa niin on maksettua. Ei ole tämän osalta oleellista onko stipendillä maksettu vai kuka.
  • Majamäki (CSC): Kannattaa tutustua lukuvuosimaksutietotyöryhmän materiaaleihin
  • Kohtanen (CSC): Vapautettu käsitettä ei ole siellä nyt ollenkaan, on kierretty.
 • Tenhunen (LaY): koodistojen puolella, opintosuorituksen luokittelu, arvo 12? 
  • Majamäki (CSC): Koski vain LITO-hanketta. Koko systeemistä luovuttiin eli ei ole ollut tarkoituskaan käyttää JOO-opintoihin.
  • Kohtanen (CSC): Arvo 3 on yhä siellä

 • No labels