Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohta: 3.9.2019 klo 9.30-10.30

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/442255172

Äänite: https://kannu.csc.fi/s/ZAejrjkMqZiqkAG

Osallistujat:

CSC

XNovia

Aalto yliopisto

X

OAMK

X

Arcada

X

OY

X

Centria

X

Polamk


DIAK


Saimia & LUT


Haaga-Helia AMK


SAMK

 X

HAMK

X

Savonia


Hanken

X

SeAMK

X

Humak

X

TaiY

X

HY


TAMK

X

JAMK

X

TAU

X

JYU

X

Tilastokeskus

X

KAMK

XKarelia


TuAMK

X

LAMK

X

TY

X

Laurea

X

UEF

X

Lapin AMK

X

VAMK

X

LUT

X

VY

X

LaY

X

ÅA


Metropolia

X

XAMK

X

Muistio:

Ajankohtaista

 • KOTA-seminaari Lahdessa 27.-28.8.2019
 • Synergian työpaja Kuopiossa 9.-10.9.2019. Ohjelma löytyy täältä.
 • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA Opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksen 17.9.2019 asialista julkaistaan kaksi viikkoa ennen kokousta täällä.
 • KOOTuki-ryhmän kokouksen 18.9.2019 asialista julkaistaan täällä.

Tiedonkeruut ja raportointi

Kelan edistymisen seuranta

 • aikataulu: CSC lähettää vastaustiedoston Kelalle 23.9
 • korkeakoulujen tärkeää huolehtia, että lukuvuodelle 2018-2019 kohdistuvat suoritukset kirjataan korkeakoulun rekisteriin ja tuodaan VIRTAan kattavasti ja ajoissa
 • korkeakoulun sisänen aikataulu on hyvä suunnitella ja tiedottaa siten, että VIRTA-tiedot ovat päivitettynä jo hyvissä ajoin (2-3 pv) ennen Kela-aineiston muodostamista
 • tietojen tarkistuksessa voi hyödyntää Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun tarkistustiedostoa


Kela opiskelutiedot (läsnäolotiedot lukuvuosi 2019-2020, valmistuneet, keskeyttäneet 1.4.2018 -)

 • aikataulu: CSC lähettää opiskelijatiedot Kelalle ke 18.9.2019 klo 12 mennessä
 • Korkeakoulujen toivotaan päivittävän tietonsa ajan tasalle hyvissä ajoin (2-3 pv) ennen aineiston poimintaa VIRTAsta

Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet -laskennan dokumentaatio

Keskustelua:

 • Majamäki, CSC: KOTA-seminaarissa oli tästä puhetta kun jonkin verran tulee myös uusia koulutuskoodeja. Määrätty asetustasolla, mihin ryhmään mikäkin tutkinto kuuluu. Ministeriön kanssa mietitään prosessi siihen, miten uudet koodit saadaan mukaan asetukseen ja sitä kautta laskentaan.
 • Tenhunen, LaY : Onko tietoa miksi 99 loppuisia ei ole kertoimella? Osa löytyy ja osaa ei.
 • Majamäki, CSC: Selvitetään.

Syksyn tiedonkeruut (tiedot VIRTAssa 20.10.)

Keskustelu:

 • Harjula, HUMAK : Tuota 2019 viisvitosta kaiketi halutaan seurata vain siksi että saadaan jokin jatkumo edellisille vuosille?
 • Majamäki, CSC: Kysyttiin myös KOTA-seminaarissa. Edelleenkin tätä tietoa pidetään kiinnostavana. Raporttia muutettu, että voi seurata myös 55op että eri opintopisteluokkia, sen yli ja sen alle, jotta saa kokonaiskuvan miten opinnot edistyy. Rahoitusmallin muuttuessa ei siinä enää indikaattoria, mutta pidetään tärkeänä.
 • Pulkkinen, TAU : Toivottavasti 55-laskenta säilyy, vaikkei OKM sitä käyttäisikään. Korkeakouluille se on hyödyllinen.
 • Majamäki, CSC: Tarkoitus pitää. Raportilta laajemmin käy ilmi suoritetut opintopisteet. Laajempi luokittelu käytössä.
 • Husa, TAMK : Pitäisikö opiskelijaennakkoaineistosta olla jokin tarkistustiedosto? Löydän vain toimitettu -tiedostoja.
 • Lehtosaari, CSC: Tuo ennakko aineisto  TK_opiskelijatiedonkeruusta summatasollahan OKM:lle ajetaan kun tuo opiskelijatiedonkeruu on tehty. Siksi tuota ei sieltä vielä löydy tälle vuodelle.

Muut asiat

 • Varhaiskasvatuksen pätevyystiedot VIRTAssa
  • Avoimet kysymykset: Käytetäänkö koodia vs vai vo kun opinnot on aloitettu elokuun puolella? Myös avoimessa vai tutkinto-opiskelijat? Miten "opinnot" termi määritellään; sosionomi opinnot vai nimenomaan varhaiskasvatuksen opinnot?
  • Kaisu Piiroinen Ministeriöstä kysynyt sosiaali- ja terveysministeriön lakimieheltä ja asiantuntijoilta. Asia ei ole aivan yksinkertainen, joten odotamme vastausta edelleen.
 • Tietomallimuutosten valmistelua
  • Aikataulu toteutukselle on vielä auki ja toteutetaan vaiheittain, osa vaatii pidempää valmistelua
  • Ensi vuoden aikana pyritään toteuttamaan ainakin ensimmäisiä kohteita
  • Kohtanen, CSC: Migrin ja opetushallituksen kanssa yksi kokous keväällä. Maksutietotyöryhmän esitys kattaisi hyvin Migrin tarpeet eli sen mukaan edetään. Aikataulu haasteellinen. Huhtikuussa tarvitsisivat tiedon jatkavien opiskelijoiden osalta, oli puhe viime kokouksessa. Myöhemmin lisää.
  • Gröning, Hanken: Ymmärränkö oikein että kun tietoja lukuvuosimaksuista halutaan Virtaan keväällä 2020 niin silloin halutaan maksutiedot kaikista kevään 2020 lukuvuosimaksuvelvollisista riippumatta siitä koska ovat tulleet opiskelemaan?
  • Kohtanen, CSC: Migrin tietotarve ne ketkä hakevat jatkoa oleskeluluville.
  • Majamäki, CSC: miten nämä tunnistetaan korkeakoulussa?
  • Kohtanen, CSC: Lainsäädäntö muuttui eli voidaan myöntää kaksivuotisia, ennen vuoden joten meni kaikki Migrille. Miten ne erotetaan niin en osaa suoraan sanoa.
  • Husa, TAMK: Keväällä 2020 jos pitää tuoda niin nopeasti tarvitaan speksit.
  • Karlström, Arcada: Tietoa käytetään jatko-oleskelulupa käsittelyyn, aikataulu on haaste. Opintopisteet tulee myöhään ja stipendikäytännöt. Tieto ei aina tule sillä aikataululla kuin mitä Migri kuvittelee.
  • Kohtanen, CSC: On otettu asia esille heidän kanssaan. Kun Migri saa selviteltyä omaa järjestemäpuoltaan, tarvitsevat ainakin jonkun tiedon, että saavat prosessin käyntiin. Suoritustietojahan voisi myöhemminkin kun alkavat käsitellä kyseisen henkilön tietoja. Pitäisi selvittää minimitiedot, mitä tarvitsevat.
  • Majamäki, CSC: Migrin osalta toivon mukaan selviytyy lähiaikoina. Näistä asioista tulee informaatiota sitä mukaan kun asiat etenee yhteistyöryhmissä.
  • Karlström, Arcada: Taulukon 3. ryhmä: Opiskeluoikeuden tyyppi koodiston lisäykset. OPI-va ryhmä toisen asteen opiskelijat eli lukiolaiset, opiskelee ehkä muutaman opintopisteen. Jos on sellainen tyyppi. Edistää siirtoa kolmannelle tasolle. Tiedot löytyisi Virtassa.
  • Majamäki, CSC: Tätä sivuttiin MITKO ryhmässä. Avoimen korkeakoulun kautta tuntuu organisoituvan yhteistyö. Olisi tällöin avoimen opiskeluoikeus.
  • Karlström, Arcada: olisi parempi kun olisi oma opiskeluoikeuden tyyppi, ettei sekoittuisi.
  • Harjula, HUMAK: Tavoitellaanko opiskeluoikeusjakson nimitiedolla sitä että saataisiin koulutus/tutkinto-ohjelman nimi virtaan?
  • Majamäki, CSC: Kyllä.
 • Koodistoeroavaisuudet
  • Perjantaina kokoontuu sanasto ja luokittelu-ryhmä ja koodistoasia asialistalla. Viety eteenpäin toivetta mäppäystaulukosta.
 • No labels