Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Opiskeliijatiedonkeruun tarkistustiedosto tkopisk201X_KK_tarkistus.csv  ja tutkintotiedonkeruun tarkistustiedosto tktutk201X_KK_tarkistus.csv ovat puolipisteellä eroteltuja teksti, csv-tiedostoja.

Puute ja virhetiedostot ajetaan itse TK-aineistopoiminnan tuloksista (opiskelijatiedonkeruun 20.9.vvvv mukaiset ja tutkintotiedonkeruu tilastovuoden (kalenterivuoden) vvvv mukaan valmistuneet).
Kaikki löytyvät VirtaSFTP aineistot-hakemistosta yhdessä TK-aineisto tiedostojen rinnalla

Tiedostossa 1. rivi on otsikkorivi jossa sarakkeet:
virhekoodi;virhe;arvo;opiskelijaavain;opiskeluoikeusavain;opintosuoritusavain

tkopisk201X_KK_tarkistus.csv

tktutk201X_KK_tarkistus.csv

virhekoodi
koodikuvaus (Tilastokeskuksen alkuperäiset tarkistukset + lisätty uusia). Kaikkia vanhoja Tilastokeskuksen tarkistuksia ja virhekoodejä ei ole Virta tietovaranto tarkistusrutiineissa!AMKYOKäytössä Virta tietovarannon tarkistuksessa
TUNNtunn (oppilaitostunnus) on virheellinen    onko oppilaitostunnus jokin voimassaolevista 5-numeroisista tunnuksistax
Kyllä
AVAIN
tai
koulky_avain
koulk (koulutuskoodi) on virheellinen tai puuttuu   Verrataan koulutusluokituksen koulutuskoodeihinxxKyllä
AVAIN2oltunn - koulk (ammattikorkeakoulu - koulutuskoodi) -    koodikombinaatio on virheellinen Ammattikorkeakoulu - koulutuskoodi -kombinaatiota verrataan vuoden 2013 kombinaatioihin

Ei
AVAIN3koultyp on 3 tai 5 ja koulutusohjelma puuttuu

Kyllä
KOULTYPkoulutustyyppi on virheellinenx

KOULTYP1muuttujan arvo ei ole 1, 2, 3, 5, 6 eikä 7x
Kyllä
KOULTYP2jos koultyp on 1, 2 tai 6, niin koulutuskoodi ei saa olla 999999x
Kyllä
KOULTYP3jos koultyp on 3 tai 5, niin koulutuskoodin täytyy olla 999999 ja koulutusohjelman tulee    olla sallittux

KKIELIkkieli (koulutuksen opetuskieli) -koodiarvo on virheellinen    koulutuksen opetuskieli suomi (fi), ruotsi (sv), englanti (en) tai saksa (de)

Kyllä
KKUNkkun (koulutuksen sijaintikunta) -koodiarvo on virheellinen    Verrataan toimilupapäätöksiin, onko amk:lla lupa järjestää koulutusta kyseisessä kunnassa. Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrättävä sijaintipaikka koskee ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuorten koulutuksena järjestettävää koulutusta ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.


KKUN2kkun2 (kunta) -koodiarvo on virheellinen    Verrataan voimassa olevaan kuntaluokitukseen ( koulutustyyppi 2, 3 ja 5 ).

Kyllä
KIRTUPVkirjoihintuloajankohta on virheellinen

Kyllä
KIRTUPV2kirjoihintulovuosi ei saa olla suurempi kuin tilastovuosi, kirjoihintulokuukausi saa arvon    1-12, päivä arvon 1-31

Kyllä
OLOTAMMolotamm (kevään kirjoillaolo ) on virheellinen

Kyllä
OLOTAMM1kevään läsnäolotieto voi olla 0, 1 tai 2

Kyllä
OLOTAMM2jos tilastovuosi=kirjoihintulovuosi ja kirjoihintulolukukausi on syksy, kevään    läsnäolotiedon on oltava 0

Kyllä
OLOTAMM3kevään läsnäolotieto voi olla amk:n vanhoilla opiskelijoilla joko 1 tai 2

Kyllä
OLOTAMM4kirjoihintulolukukausi on kevät, mutta kevään läsnäolotieto on 0 (olotamm=0)

Kyllä
OLOSYYSolosyys (läsnäolo 20.9.) on virheellinen    syksyn läsnäolotieto voi olla 0, 1 tai 2

Kyllä
OPOIKOPOIK puuttuu. Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (opoik) tieto puuttuu.
Huom! Jos opiskelijaa (opiskelijaavain kentän mukaan)  ei löydy TKOpisk-tiedostosta tarkista onko ensisijaisuus aktiiviselle opiskeluoikeudelle


Kyllä
TUsama opiskelija on aineistossa kahteen kertaanx

TU1tarkistetaan onko joillakin havainnoilla samat arvot joka muuttujalla - täydellinen tuplatietuex
Kyllä
TU2tarkistetaan onko joillakin havainnoilla samat oppilaitostunnus-koulutustyyppi-koulutuskoodi -    kombinaatiot

Kyllä
OPESed. syyslukukaudella suoritetut opintopisteet on virheellinen lukukauden aikana suoritettu yli 200 opintopistettä

Kyllä
OPEKed. kevätlukukaudella suoritetut opintopisteet on virheellinen lukukauden aikana suoritettu yli 200 opintopistettä

Kyllä
OPKERopker (ed. kevätlukukauden loppuun mennessä kertyneet    opintopisteet) on virheellinen opintopistekertymä yli 400 tai ed. kevät- ja syyslukukausien opintopisteet yhteensä ovat enemmän    kuin kertymä plus yksi (=pyöristykset voivat nostaa summaa yhdellä).

Kyllä
HThenkilötunnus (tai sukupuoli) on virheellinenxx
HT1Puutteelliset henkilötunnukset - loppuosa puuttuu

Kyllä
HT2henkilötunnukset, joiden jakojäännös ei täsmää - loppuosa virheellinen

Kyllä
HT3sukupuolitieto virheellinen     

Kyllä
HT4Väärä välimerkki hetuttomalle. 2000-luvulla syntyneillä on välimerkki "A". 1900-luvulla välimerkki "-"

Kyllä
AIKIELIäidinkielitieto virheellinen verrataan äidinkieltä sallittujen kielten listaan

Kyllä
ASKUNasuinkuntatieto virheellinen verrataan kuntatietoa sallittujen kuntien listaan


KANSALkansalaisuustieto virheellinen verrataan kansallisuustietoa sallittujen kansallisuuksien listaan


LASNALKläsnäolo- tai poissaololukukausissa virhe


LASNALK1(läsnäololukukaudet + poissaololukukaudet) <= (3 - 1.kirjoihintulolukukausi) +    (tilastovuosi - 1.kirjoihintulovuosi) * 2    Esim. jos opiskelija on tullut kirjoille 1. kerran syyslukukaudella 2010, ja tilastovuosi on 2012:    läsnä+poissa yhteensä voi olla maksimissaan: (3 - 2) + (2012-2010) * 2x
Kyllä
LASNALK2läsnä- tai poissaolokausia täytyy olla vähintään 1.x
Kyllä
OPLAAJopintojen laajuus virheellinen


OPLAAJ1muodollinen virhe (voi olla 1 - 300)

Kyllä
KIRTU1PVEnsimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon virheellinen

Kyllä
KIRTU1PVkirjoihintulokuukausi voi saada arvon 1-12, päivä arvon 1-31

Kyllä
KIRTU1P2ei voi olla suurempi kuin kirjoihintulo tähän tutkintoon tässä amk:ssa

Kyllä
OPETTAJALastentarhanpettajan koulutus muodoltaan virheellinen


OPETT1voi olla 1, 2, tai tyhjä.

Kyllä
OPETT2opettajankoulutus ei ole sosionomi-tutkinnolla

Kyllä
OPETT3opettajatieto syksyn uudella opiskelijalla

Ei
RAHLAHDERahoituslähde muodoltaan virheellinen


RAHLAHDEvoi olla 1, 2, 3, 4 tai 5.

Kyllä
RAHLAHD4rahoituslähde on 4 ja maksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaatieto puuttuu

Ei
EIMUKAANOpiskelijalla ei ilmoittautumistietoa 20.9. eikä ole aloittanut     vuonna 2014    Ei kuulu perusjoukkoon

Ei
TILMAAMaksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaatieto virheellinen     Verrataan sijaintimaatietoa sallittujen maiden listaan

Ei
virhekuvaus puutteesta/virheestä
arvomuuttujan arvo, virheellinen tieto
opiskelijaavainOpiskelijan Virta avain
opiskeluoikeusavainOpiskeluoikeuden Virta avain
opintosuoritusavainOpintosuorituksen Virta avain (tutkintosuoritukset)
  • No labels