Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tarkistustiedosto tkopisk201X_KK_tarkistus.csv on puolipisteellä erotettu csv-tiedosto.
Ajetaan TK-aineistopoiminnan tuloksista. Löytyy VirtaSFTP aineistot-hakemistosta yhdessä TK-aineiston kanssa

Tiedostossa otsikkorivi:
virhekoodi;virhe;arvo;opiskelijaavain;opiskeluoikeusavain;opintosuoritusavain

tkopisk201X_KK_tarkistus.csv
virhekoodi
koodikuvaus (Tilastokeskuksen alkuperäiset tarkistukset + lisätty uusia). Kaikkia vanhoja Tilastokeskuksen tarkistuksia ja virhekoodejä ei ole Virta tietovaranto tarkistusrutiineissa.Käytössä Virta tietovarannon tarkistuksessa
TUNNtunn (oppilaitostunnus) on virheellinen    onko oppilaitostunnus jokin voimassaolevista 5-numeroisista tunnuksistaKyllä
AVAINkoulk (koulutuskoodi) on virheellinen    Verrataan koulutusluokituksen koulutuskoodeihinKyllä
AVAIN2oltunn - koulk (ammattikorkeakoulu - koulutuskoodi) -    koodikombinaatio on virheellinen Ammattikorkeakoulu - koulutuskoodi -kombinaatiota verrataan vuoden 2013 kombinaatioihinEi
AVAIN3koultyp on 3 tai 5 ja koulutusohjelma puuttuuKyllä
KOULTYPkoulutustyyppi on virheellinen
KOULTYP1muuttujan arvo ei ole 1, 2, 3, 5, 6 eikä 7Kyllä
KOULTYP2jos koultyp on 1, 2 tai 6, niin koulutuskoodi ei saa olla 999999Kyllä
KOULTYP3jos koultyp on 3 tai 5, niin koulutuskoodin täytyy olla 999999 ja koulutusohjelman tulee    olla sallittu
KKIELIkkieli (koulutuksen opetuskieli) -koodiarvo on virheellinen    koulutuksen opetuskieli suomi (fi), ruotsi (sv), englanti (en) tai saksa (de)Kyllä
KKUNkkun (koulutuksen sijaintikunta) -koodiarvo on virheellinen    Verrataan toimilupapäätöksiin, onko amk:lla lupa järjestää koulutusta kyseisessä kunnassa. Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrättävä sijaintipaikka koskee ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuorten koulutuksena järjestettävää koulutusta ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.
KKUN2kkun2 (kunta) -koodiarvo on virheellinen    Verrataan voimassa olevaan kuntaluokitukseen ( koulutustyyppi 2, 3 ja 5 ).Kyllä
KIRTUPVkirjoihintuloajankohta on virheellinenKyllä
KIRTUPV2kirjoihintulovuosi ei saa olla suurempi kuin tilastovuosi, kirjoihintulokuukausi saa arvon    1-12, päivä arvon 1-31Kyllä
OLOTAMMolotamm (kevään kirjoillaolo ) on virheellinenKyllä
OLOTAMM1kevään läsnäolotieto voi olla 0, 1 tai 2Kyllä
OLOTAMM2jos tilastovuosi=kirjoihintulovuosi ja kirjoihintulolukukausi on syksy, kevään    läsnäolotiedon on oltava 0Kyllä
OLOTAMM3kevään läsnäolotieto voi olla amk:n vanhoilla opiskelijoilla joko 1 tai 2Kyllä
OLOTAMM4kirjoihintulolukukausi on kevät, mutta kevään läsnäolotieto on 0 (olotamm=0)Kyllä
OLOSYYSolosyys (läsnäolo 20.9.) on virheellinen    syksyn läsnäolotieto voi olla 0, 1 tai 2Kyllä
OPOIKOPOIK puuttuu. Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (opoik) tieto puuttuu.
Huom! Jos opiskelijaa (opiskelijaavain kentän mukaan)  ei löydy TKOpisk-tiedostosta tarkista onko ensisijaisuus aktiiviselle opiskeluoikeudelle
Kyllä
TUsama opiskelija on aineistossa kahteen kertaan
TU1tarkistetaan onko joillakin havainnoilla samat arvot joka muuttujalla - täydellinen tuplatietueKyllä
TU2tarkistetaan onko joillakin havainnoilla samat oppilaitostunnus-koulutustyyppi-koulutuskoodi -    kombinaatiotKyllä
OPESed. syyslukukaudella suoritetut opintopisteet on virheellinen lukukauden aikana suoritettu yli 200 opintopistettäKyllä
OPEKed. kevätlukukaudella suoritetut opintopisteet on virheellinen lukukauden aikana suoritettu yli 200 opintopistettäKyllä
OPKERopker (ed. kevätlukukauden loppuun mennessä kertyneet    opintopisteet) on virheellinen opintopistekertymä yli 400 tai ed. kevät- ja syyslukukausien opintopisteet yhteensä ovat enemmän    kuin kertymä plus yksi (=pyöristykset voivat nostaa summaa yhdellä).Kyllä
HThenkilötunnus (tai sukupuoli) on virheellinen
HT1Puutteelliset henkilötunnukset - loppuosa puuttuuKyllä
HT2henkilötunnukset, joiden jakojäännös ei täsmää - loppuosa virheellinenKyllä
HT3sukupuolitieto virheellinen     Kyllä
HT4Väärä välimerkki hetuttomalle. 2000-luvulla syntyneillä on välimerkki "A". 1900-luvulla välimerkki "-"Kyllä
AIKIELIäidinkielitieto virheellinen verrataan äidinkieltä sallittujen kielten listaanKyllä
ASKUNasuinkuntatieto virheellinen verrataan kuntatietoa sallittujen kuntien listaan
KANSALkansalaisuustieto virheellinen verrataan kansallisuustietoa sallittujen kansallisuuksien listaan
LASNALKläsnäolo- tai poissaololukukausissa virhe
LASNALK1(läsnäololukukaudet + poissaololukukaudet) <= (3 - 1.kirjoihintulolukukausi) +    (tilastovuosi - 1.kirjoihintulovuosi) * 2    Esim. jos opiskelija on tullut kirjoille 1. kerran syyslukukaudella 2010, ja tilastovuosi on 2012:    läsnä+poissa yhteensä voi olla maksimissaan: (3 - 2) + (2012-2010) * 2Kyllä
LASNALK2läsnä- tai poissaolokausia täytyy olla vähintään 1.Kyllä
OPLAAJopintojen laajuus virheellinen
OPLAAJ1muodollinen virhe (voi olla 1 - 300)Kyllä
KIRTU1PVEnsimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon virheellinenKyllä
KIRTU1PVkirjoihintulokuukausi voi saada arvon 1-12, päivä arvon 1-31Kyllä
KIRTU1P2ei voi olla suurempi kuin kirjoihintulo tähän tutkintoon tässä amk:ssaKyllä
OPETTAJALastentarhanpettajan koulutus muodoltaan virheellinen
OPETT1voi olla 1, 2, tai tyhjä.Kyllä
OPETT2opettajankoulutus ei ole sosionomi-tutkinnollaKyllä
OPETT3opettajatieto syksyn uudella opiskelijallaEi
RAHLAHDERahoituslähde muodoltaan virheellinen
RAHLAHDEvoi olla 1, 2, 3, 4 tai 5.Kyllä
RAHLAHD4rahoituslähde on 4 ja maksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaatieto puuttuuEi
EIMUKAANOpiskelijalla ei ilmoittautumistietoa 20.9. eikä ole aloittanut     vuonna 2014    Ei kuulu perusjoukkoonEi
TILMAAMaksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaatieto virheellinen     Verrataan sijaintimaatietoa sallittujen maiden listaanEi
virhekuvaus puutteesta/virheestä
arvomuuttujan arvo, virheellinen tieto
opiskelijaavainOpiskelijan Virta avain
opiskeluoikeusavainOpiskeluoikeuden Virta avain
opintosuoritusavainOpintosuorituksen Virta avain (tutkintosuoritukset)
  • No labels