Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width75%

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet , Uleåborgs och Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.

Försvarshögskolan
Helsingfors

Aalto universitet

 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • Beteendevetenskapliga fakulteten
 • Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
 • Farmaceutiska fakulteten
 • Humanistiska fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Språkcentret
 • Statsvetenskapliga fakulteten
 • Svenska social- och kommunalhögskolan
 • Teologiska fakulteten
 • Veterinärmedicinska fakulteten

 • Sibelius-Akademin 
  Svenska handelshögskolan
  Tammerfors tekniska universitet 
  Tammerfors universitet
   Vasa universitet
  Villmanstrands tekniska universitet
   Åbo Akademi 
  Åbo

  MPKK som måluniversitet


  Helsingfors universitet

  Konstuniversitetet


  Svenska handelshögskolan


  Tammerfors tekniska universitet


  Tammerfors universitet


   Vasa universitet


  Villmanstrands tekniska universitet


   Åbo Akademi


  Åbo universitet

  Örtra Finlands Univesitetet 

  Column
  width25%