Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Endast om hemuniversitetet inte har tagit det elektroniska ansökningssystemet i bruk, kommer ansökan att behandlas i pappersform. Information om vilka universitet som inte använder sig av det elektroniska ansökningssystemet finns på joopas.fi. Den förordade ansökningen i pappersform skall skickas till Hanken i Helsingfors / Studiebyrån/Joo-ansökan, Pb 479 (Arkadiagatan 22), 00101 Helsingfors. Adressen till enheten i Vasa är Hanken/Studiebyrån / Britt-Mari SiironenMarika Finne, PB 287, 65101 Vasa

Att inleda JOO-studier

...