Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width75%

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Försvarshögskolan

Helsingfors universitet
, agrikultur
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga
 • Beteendevetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, bio
 • Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, farmaceutiska
 • Farmaceutiska fakulteten
Helsingfors universitet, humanistiska
 • Humanistiska fakulteten
Helsingfors universitet, juridiska
 • Juridiska fakulteten
Helsingfors universitet, matematisk
 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, medicinska
 • Medicinska fakulteten
Helsingfors universitet, språkcentret
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, Svenska
 • Språkcentret
 • Statsvetenskapliga fakulteten
 • Svenska social- och kommunalhögskolan
Helsingfors universitet, teologiska
 • Teologiska fakulteten
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska
 • Veterinärmedicinska fakulteten

Sibelius-Akademin 

Svenska handelshögskolan

Tammerfors tekniska universitet 

Tammerfors universitet

 Vasa universitet

Villmanstrands tekniska universitet

 Åbo Akademi 

Åbo universitet
, humanistiska
 • Humanistiska fakulteten
Åbo universitet, juridiska
 • Juridiska fakulteten
Åbo universitet, matematisk
 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Åbo universitet, medicinska
 • Medicinska fakulteten
Åbo universitet, pedagogiska
 • Pedagogiska fakulteten
Åbo universitet, samhällsvetenskapliga
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
Åbo universitet, språkcentret
 • Språkcentret
 • Åbo
universitetet, Åbo
 • handelshögskola

Örtra Finlands Univesitetet 
Column
width25%