Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width75%

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Aalto universitet

MPKK som måluniversitet

Helsingfors universitet

Sibelius-Akademin

Svenska handelshögskolan

Tammerfors tekniska universitet

Tammerfors universitet

 Vasa universitet

Villmanstrands tekniska universitet

 Åbo Akademi

Åbo universitet

Örtra Finlands Univesitetet
Column
width25%