Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section

Tämä sivusto on korkeakoulujen VIRTA-opintotietopalvelun yhteyshenkilöiden työskentelytila. Viestit yhteyshenkilöille lähetetään sähköpostitse listalle virta-yhteyshenkilot.

Kokoukset ja muistiot

VIRTA-yhteyshenkilökokoukset: https://connect.funet.fi/VIRTA  

Column
width55%

Children Display

 Column
width40%
Info
titleAjankohtaista:

Seuraavat yhteyshenkilökokoukset:

3.9.2019, 24.9.2019, 15.10.2019, 5.11.2019, 26.11.2019, 17.12.2019

Kokoustila: https://connect.funet.fi/VIRTA  

...

Etäkokouksissa esille nousseet kysymykset on koottu merkinnässä Kysy ja vastaa

Tulevat kokoukset
Menneet kokoukset ja nauhoitukset
2019:
Menneet kokoukset ja nauhoitukset
2019:

...