Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagesql
titleSQL
linenumberstrue
collapsetrue
-- lastu :: Lastentarhanopettajan pätevyyteen tähtäävät opinnot
update T
set lastu=''1''
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
inner join Opiskeluoikeusjakson_patevyys jp on jp.OpiskeluoikeusjaksoID=oj.ID
inner join Patevyys k on k.ID=jp.PatevyysID
where k.Koodi=''iq''
--voimassa tilannepäivänä:
and (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
--myös pätevyys-tieto
and (select tilpvm from #param) between jp.Alkamispaivamaara and coalesce(jp.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
; 

-- lastu :: Sairaanhoitajan pätevyys (tutkintokeruu) Pätevyyteen tähtäävät opinnot
update T
set lastu=''2''
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
inner join Opiskeluoikeusjakson_patevyys jp on jp.OpiskeluoikeusjaksoID=oj.ID
inner join Patevyys k on k.ID=jp.PatevyysID
where k.Koodi=''12''
--voimassa tilannepäivänä:
and (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
--myös pätevyys-tieto
and (select tilpvm from #param) between jp.Alkamispaivamaara and coalesce(jp.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
--TIE-90: Sairaanhoitajan tutkintoon ei saa liittyä sairaanhoitajan pätevyyttä
and oj.TutkintonimikeID not in (select tu.ID from virta.dbo.Tutkintonimike tu where tu.Koodi='671101')

;

-- lastu :: Ammatillinen opettajankoulutus, pedagogiset opinnot Pätevyyteen tähtäävät opinnot
update T
set lastu=''3''
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
inner join Opiskeluoikeusjakson_patevyys jp on jp.OpiskeluoikeusjaksoID=oj.ID
inner join Patevyys k on k.ID=jp.PatevyysID
where k.Koodi=''ja''
--voimassa tilannepäivänä:
and (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
--myös pätevyys-tieto
and (select tilpvm from #param) between jp.Alkamispaivamaara and coalesce(jp.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
;

-- lastu :: Ammatillinen opettajankoulutus, opinto-ohjaaja Pätevyyteen tähtäävät opinnot
update T
set lastu=''4''
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
inner join Opiskeluoikeusjakson_patevyys jp on jp.OpiskeluoikeusjaksoID=oj.ID
inner join Patevyys k on k.ID=jp.PatevyysID
where k.Koodi=''jc''
--voimassa tilannepäivänä:
and (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
--myös pätevyys-tieto
and (select tilpvm from #param) between jp.Alkamispaivamaara and coalesce(jp.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
;

-- lastu :: Ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettaja Pätevyyteen tähtäävät opinnot
update T
set lastu=''5''
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
inner join Opiskeluoikeusjakson_patevyys jp on jp.OpiskeluoikeusjaksoID=oj.ID
inner join Patevyys k on k.ID=jp.PatevyysID
where k.Koodi=''jb''
--voimassa tilannepäivänä:
and (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
--myös pätevyys-tieto
and (select tilpvm from #param) between jp.Alkamispaivamaara and coalesce(jp.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
;


-- lastu :: Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (amk)
update T
set lastu=''6''
from #tkopisk T
inner join virta.dbo.Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
inner join virta.dbo.Opiskeluoikeusjakson_patevyys jp on jp.OpiskeluoikeusjaksoID=oj.ID
inner join virta.dbo.Patevyys k on k.ID=jp.PatevyysID
where k.Koodi=''vs''
--voimassa tilannepäivänä:
and (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
--myös pätevyys-tieto
and (select tilpvm from #param) between jp.Alkamispaivamaara and coalesce(jp.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
;-- lastu :: Erilliset varhaiskasvatuksen sosionomipätevyyteen tähtäävät opinnot (AMK) 60 op
update T
set lastu=''7''
from #tkopisk T
inner join virta.dbo.Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
inner join virta.dbo.Opiskeluoikeusjakson_patevyys jp on jp.OpiskeluoikeusjaksoID=oj.ID
inner join virta.dbo.Patevyys k on k.ID=jp.PatevyysID
where k.Koodi=''vo''
--voimassa tilannepäivänä:
and (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
--myös pätevyys-tieto
and (select tilpvm from #param) between jp.Alkamispaivamaara and coalesce(jp.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
;


 

...