Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota opiskelijarekisteriensä osista sekä muiden henkilörekisterien tietosisällöstä. Teknisen käyttöyhteyden kautta korkeakoulujen rekistereissä olevat tiedot välitetään yhdenmukaisessa muodossa eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen yhteishaun käytettäväksi. VIRTA-opintotietopalvelu tarjoaa välineen viranomaisten tiedonkeruiden järjestämiseksi siten, että kerättävä tieto on yhteismitallista ja laadukasta.  

VIRTA-opintotietopalvelu sisältää 38 suomalaisen korkeakoulun, eli yhteensä 1,3 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot. Tietovaranto sisältää mm. tiedot opiskelijan suorittamista korkeakoulututkinnoista, opintosuorituksista, niiden arvosanoista, henkilön opiskeluoikeuksista korkeakoulututkintoon sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutukseen.

Kansalaiset voivat katsoa omia opintotietojaan  KOSKI-palvelussa.

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus kehittää ja ylläpitää VIRTA-opintotietopalvelua tietovarannon teknisen ylläpitäjän, opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana.

Tutustu VIRTAn hyödyntäjien asiakastarinoihin.

 in English


Navigation Map
etusivu
etusivu
cellWidth240
wrapAfter2
cellHeight30
titleVIRTAAN liittyviä Wiki-sisältöjä

Navigation Map
virta-groups
virta-groups
cellWidth240
wrapAfter2
cellHeight30
titleYhteistyöverkostoja

VIRTA-opintotietopalvelu oppijan arjessa


 

 

 

 

 

 


Info
titleAjankohtaista


Tip
titleYhteystiedot

VIRTA-opintotietopalvelulla on kaksi sähköpostilistaa

Palvelua koskevat tiedustelut: projektipäällikkö Helena Majamäki p. 050 3377 845, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

Koordinaattori Mari Pihamaa, p.0505167193, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

 

 

Recently Updated
showProfilePictrue