Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Tämä alue on varattu korkeakoulujen asiantuntijoiden työskentelyä varten. Korkeakoulut osallistuvat VIRTA-projektiin asiantuntijoina ja toteuttamalla korkeakoulukohtaisesti tarvittavat ratkaisut tietojen siirtämiseksi korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon.

Linkki korkeakoulukortteihin

Aineistot

Children Display