Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

VaikuttavuusAaltoHYHankenLaYLUTOYTaiYUEFVY
Oodin käyttäjät

2018

 • 1 164 043 kirjautumista
 • max 15 000 /päivä
 • 25407 eri käyttäjätunnusta/vuosi
 • max 7000 eri käyttäjätunnusta /päivä

2017

 • 2,66 milj. kirjautumista
  • opiskelijat 2,28 milj
  • hlökunta 0,24 milj.
  • muut 0,14 milj.
 • WebOodin käyttäjät, ka/kk
  • opiskelijat 20 792
  • hlökunta 2 517
  • muut 2 341
 • WinOodista tulostetut raportit 77 381 kpl

2018

 • 2,4 milj.kirjautumista
  • opiskelijat 1,96 milj
  • hlökunta 0,29 milj.
  • muut 0,15 milj.
 • WebOodin käyttäjät, ka/kk
  • opiskelijat 19 989
  • hlökunta 2 940
  • muut 2 554
 • WinOodista tulostetut raportit 56 699 kpl-

2018

 • WinOodin käyttäjiä 64
 • WebOodin käyttäjiä n. 4600/kk

 

OodiWS-rajapintojen käyttö

Asio → Oodi

Opetustapahtuma- ja lukujärjestystiedonsiirrot

--


Tuudo ja SLH

 • OodiWS-rajapintoja käytetään Ilpassa

ILPA

----


2018

 • Ilpan kautta haetut opinto-oikeudet  3636kpl


2018

 • Ilpan käyttäjät:
 • 6 hlökuntakäyttäjää ja n. 2500 opiskelijaa
 • Ilpan kautta haetut opinto-oikeudet 3 737 kpl
Varmenne-palvelu

Varmennetut suoritusotteet vuonna 2018 (vain konsortion integraatio käytössä):

 •  37 860 kpl
 • 11 345 eri opiskelijalle

Varmennetut suoritusotteet vuonna 2018 (vain konsortion integraatio käytössä):

 •  43 919 kpl
 • Opintosuoritusote 30 588 kpl
 • Opiskelutodistus 13 331 kpl-

 • Varmenne-palvelun otteet (käyttöönotto VY:ssä 16.4.2019 joten määrät noin kuukaudelta): opiskelutodistus 141 kpl / kk, opintosuoritusote 479 kpl / kk
...