Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Varhaiskasvatuksen pätevyystiedot VIRTAssa
  • Avoimet kysymykset: Käytetäänkö koodia vs vai vo kun opinnot on aloitettu elokuun puolella? Myös avoimessa vai tutkinto-opiskelijat? Miten "opinnot" termi määritellään; sosionomi opinnot vai nimenomaan varhaiskasvatuksen opinnot?
  • Kaisu Piiroinen Ministeriöstä kysynyt sosiaali- ja terveysministeriön lakimieheltä ja asiantuntijoilta. Asia ei ole aivan yksinkertainen, joten odotamme vastausta edelleen.
 • Tietomallimuutosten valmistelua
  • Aikataulu toteutukselle on vielä auki ja toteutetaan vaiheittain, osa vaatii pidempää valmistelua
  • Ensi vuoden aikana pyritään toteuttamaan ainakin ensimmäisiä kohteita
  • Kohtanen, CSC: Migrin ja opetushallituksen kanssa yksi kokous keväällä. Maksutietotyöryhmän esitys kattaisi hyvin Migrin tarpeet eli sen mukaan edetään. Aikataulu haasteellinen. Huhtikuussa tarvitsisivat tiedon jatkavien opiskelijoiden osalta, oli puhe viime kokouksessa. Myöhemmin lisää.
  • Gröning, Hanken: Ymmärränkö oikein että kun tietoja lukuvuosimaksuista halutaan Virtaan keväällä 2020 niin silloin halutaan maksutiedot kaikista kevään 2020 lukuvuosimaksuvelvollisista riippumatta siitä koska ovat tulleet opiskelemaan?
  • Kohtanen, CSC: Migrin tietotarve ne ketkä hakevat jatkoa oleskeluluville.
  • Majamäki, CSC: miten nämä tunnistetaan korkeakoulussa?
  • Kohtanen, CSC: Lainsäädäntö muuttui eli voidaan myöntää kaksivuotisia, ennen vuoden joten meni kaikki Migrille. Miten ne erotetaan niin en osaa suoraan sanoa.
  • Husa, TAMK: Keväällä 2020 jos pitää tuoda niin nopeasti tarvitaan speksit.
  • Karlström, Arcada: Tietoa käytetään jatko-oleskelulupa käsittelyyn, aikataulu on haaste. Opintopisteet tulee myöhään ja stipendikäytännöt. Tieto ei aina tule sillä aikataululla kuin mitä Migri kuvittelee.
  • Kohtanen, CSC: On otettu asia esille heidän kanssaan. Kun Migri saa selviteltyä omaa järjestemäpuoltaan, tarvitsevat ainakin jonkun tiedon, että saavat prosessin käyntiin. Suoritustietojahan voisi myöhemminkin kun alkavat käsitellä kyseisen henkilön tietoja. Pitäisi selvittää minimitiedot, mitä tarvitsevat.
  • Majamäki, CSC: Migrin osalta toivon mukaan selviytyy lähiaikoina. Näistä asioista tulee informaatiota sitä mukaan kun asiat etenee yhteistyöryhmissä.
  • Karlström, Arcada: Taulukon 3. ryhmä: Opiskeluoikeuden tyyppi koodiston lisäykset. OPI-va ryhmä toisen asteen opiskelijat eli lukiolaiset, opiskelee ehkä muutaman opintopisteen. Jos on sellainen tyyppi. Edistää siirtoa kolmannelle tasolle. Tiedot löytyisi Virtassa.
  • Majamäki, CSC: Tätä sivuttiin MITKO ryhmässä. Avoimen korkeakoulun kautta tuntuu organisoituvan yhteistyö. Olisi tällöin avoimen opiskeluoikeus.
  • Karlström, Arcada: olisi parempi kun olisi oma opiskeluoikeuden tyyppi, ettei sekoittuisi.
  • Harjula, HUMAK: Tavoitellaanko opiskeluoikeusjakson nimitiedolla sitä että saataisiin koulutus/tutkinto-ohjelman nimi virtaan?
  • Majamäki, CSC: Kyllä.
 • Koodistoeroavaisuudet
  • Perjantaina kokoontuu sanasto ja luokittelu-ryhmä ja koodistoasia asialistalla. Viety eteenpäin toivetta mäppäystaulukosta.