Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tiedonkeruut ja raportointi

Erikoistumiskoulutukset -raportti

  • roolitieto (vastuuorganisaatio)
  • Miten toimitaan: kk  Y tekee yhteistyötä kk X:n kanssa.  X on se korkeakoulu, joka rekrytoi opiskelijat (opiskeluoikeus syntyy ensisijaisesti korkeakoulussa X) ja  korkeakoulu Y, toteuttaa osan ko. koulutukseen opintojaksoista. Korkeakoulu Y antaa järjestämiensä opintojaksojen osalta  näille samoille opiskelijoille erikoistumiskoulutuksen opiskeluoikeuden, mutta tuo opiskeluoikeudessa organisaatioroolilla 3 tiedon siitä, että korkeakoulu X "omistaa" nuo opiskelijat.


Syksyn tiedonkeruut (tiedot VIRTAssa 20.10.)

...