Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oodi-konsortion vuosien 2011-2016 strategian tavoitteena oli siirtyä ohjelmiston kehittämisestä enemmän palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena oli kehittää konsortion palveluyksiköstä verkostoitunut palveluintegraattori, joka tarjoaa jäsenyliopistoille selkeästi määriteltyjä palveluja, jotka tukevat parhaita toimintamalleja. Opetuksen ja opintohallinnon näkökulma on konsortion toiminnassa ja hankkeissa ensisijainen. Konsortion tavoitteena on aina ollut olla vahva opintohallinnon palvelukehittäjä sekä luotettava ja aktiivinen toimija erilaissa opintohallinnon tietojärjestelmähankkeissa.  

Oodi-konsortio on vuodesta 2009 lähtien ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa erilaisissa valtakunnallisissa opintohallinnon hankkeissa, kuten Raketti, Opintopolku, OILI, Virta jne.

Oodin elinkaari on tulossa päätökseen

Oodi-konsortion vuosille 2016-2021 päätetyn konsortiostrategian tavoitteena edistää opetuksen ja opiskelun palveluiden kehittämistä ensisijaisesti palveluiden digitalisaation kautta sekä mahdollistaa asiakaslähtöisten, opetukselle ja opiskelulle lisäarvoa tuovien uusien ja kilpailukykyisten palveluiden nopean käyttöönoton kustannustehokkaasti. Konsortio haluaa varmistaa, että Oodi-järjestelmä pysyy hyvässä kunnossa ja vastaa konsortioyliopistojen tarpeita Oodin elinkaaren eli vuoden 2021 loppuun saakka. Strategisena tavoitteena on myös tukea ja säilyttää konsortion erityinen vahvuustekijä, toimiva ja kustannustehokkuutta tuova yhteistyö ja hyödyntää sitä Oodista pois siirtyvien yliopistojen tukemisessa. Konsortio haluaa Oodin elinkaaren loppuun saakka edistää prosessien, toimintamallien ja palvelujen yhteentoimvuutta ja yhdenmukaisuutta.

Oodi-konsortio on vuodesta 2009 lähtien ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa erilaisissa valtakunnallisissa opintohallinnon hankkeissa, kuten Raketti, Opintopolku, OILI, Virta jne.  konsortion yliopistot ovat tehneet päätökset Oodista pois siirtymisestä ja Oodin palvelujen korvaamisesta uusilla. Kuusi Oodi-yliopistoa siirtyy Oodista Peppi-palvelukokonaisuuden käyttäjiksi ja kolme yliopistoa Sisu-järjestelmäkokonaisuuden käyttäjiksi.

Oodia ylläpidetään yhteisesti vuoteen 2021 saakka.