Child pages
 • Käytettävyystavoitteet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä käytettävyystavoitteista

Käytettävyystavoitteet ovat järjestelmän toimintaan käyttäjän näkökulmasta liittyviä tavoitteita.

Tavoitteet voivat olla:

 • Suhteellisia
  • "Uuden järjestelmän tulee olla helppokäyttöisempi."
  • "Järjestelmän käyttö ei saa viedä kohtuuttomasti aikaa."
 • Absoluuttisia
  • "Sisäänkirjautumisen jälkeen suoritetut opinnot löytää 2 linkin takaa."
  • "Tenttituloksen kirjaamiseen saa kulua enintään 3 minuuttia."

Käytettävyystavoitteet voidaan rakentaa seuraavien ympärille:

 • Opittavuus
  • Järjestelmän käyttö on helppo oppia.
 • Muistettavuus
  • Järjestelmän käyttö on helppo muistaa.
 • Virheiden estäminen ja niistä toipuminen
  • Virheitä ei pääse syntymään.
  • Virheilmoitukset ovat informatiivisia.
 • Käyttäjätyytyväisyys

Yleensä käytettävyystavoitteet sisältävät yhden tai useampia seuraavista mittareista:

 • Aika
  • Tiedon löytäminen
  • Tiedon ymmärtäminen järjestelmän avulla
  • Virheistä toipuminen
  • ym.
 • Tarkkuus
  • Virhenavigoinnit
  • Erehdykset järjestelmän käytössä
  • Väärinkäsitykset
  • ym.
 • Onnistuminen
  • Tehtävissä ja alitehtävissä onnistuminen
  • Järjestelmän käytön oppiminen
  • ym.
 • Tyytyväisyys
  • Ulkoasuun
  • Sisältöön
  • Käytettyyn kieliasuun
  • ym.

Käytettävyystavoiteet voivat liittyä myös teknisiin seikkoihin (järjestelmän toimivuus mobiililaitteilla) tai esteettömyyteen (värimaailman suunnittelu huomioi värisokeat).

TIPTOP-käytettävyystavoitteet

Ainakin joitakin korkean tason käytettävyystavoitteita on hyvä määritellä jo projektin alkuvaiheessa.

Käytettävyystavoitteet voidaan dokumentoida seuraavalla tavalla:

SUORITUS: Mitä käyttäjän odotetaan tekevän. (Esim. Käyttäjä löytää pääaineensa syventävät opinnot.)
EHDOT: Missä oloissa. (Esim. Ensimmäistä kertaa järjestelmää käyttäessään alle 3 minuutissa.)
TARKKUUS: Kuinka suurella tarkkuudella. (Esim. 90% käyttäjistä)

Tämän lisäksi käytettävyystavoitteelle voidaan määritellä toteutusprioriteetti.

Prioriteetti
(1-turha - 5-tärkeä)

Suoritus

Ehdot

Tarkkuus

5

Käyttäjä löytää pääaineensa syventävät opinnot.

Alle 5 linkkiä klikkaamalla.

90% käyttäjistä.

3

Käyttäjä lähettää hakemuksen kokonaismerkinnästä.

Alle 3 minuutissa.

75% käyttäjistä.