Child pages
 • Käytettävyyden arvioinnin menetelmät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seuraavassa käsitellään joitakin mahdollisia käytettävyyden arvioinnin menetelmiä. Tekniikat on listattu kehityskaaren mukaisessa järjestyksessä (noin suunnilleen).

Heuristinen arviointi

Heuristinen arviointi toteutetaan ilman käyttäjiä. Järjestelmän toiminnot käydään asiantuntijavoimin läpi heuristisen muistilistan kanssa. Heuristista arviointia voidaan käyttää jo varsin alkeelliseenkin prototyyppiin.

Adobe Connect Pro - etätestaus

ACP soveltuu toimintojensa vuoksi varsin hyvin käytettävyyden etätestaukseen. Se ei myöskään vaadi testiin osallistujalta kuin yksinkertaisen pluginin asennuksen (olettaen, että Flash on jo asennettu).

ACP-testaus tapahtuu (synkronisesti) siten, että testiin osallistuja ottaa yhteyden testaustilaan, jossa hänelle annetaan tehtäviä suoritettavaksi. Testi nauhoitetaan myöhempää analysointia varten. Testiin osallistujaa kehotetaan "ajattelemaan ääneen", jotta talteen saadaan mahdollisimman paljon tietoa käyttötavasta. Testin valvoja paitsi antaa testitehtäviä, myös rohkaisee käyttäjää kertomaan ajatuksiaan sekä kirjaa ylös havaintoja.

 • Ennen testiä
  • Hankitaan osallistujia
  • Laaditaan osallistujille aikataulu
  • Suunnitellaan testi
 • Testin aikana
  • Osallistuja ottaa yhteyttä ACP-tilaan
  • Osallistuja briiffataan ja hän täyttää esitietolomakkeen
  • Osallistuja saa tehtävän ja suorittaa sen
  • Tehtävien loputtua suoritetaan loppuhaastattelu
  • Osallistuja täyttää arviointilomakkeet
 • Testin jälkeen
  • Testivideot ja lomakkeet analysoidaan ja niiden pohjalta laaditaan raportti
  • Raportti laitetaan jakoon

ACP mahdollistaa myös ryhmäläpikäynnin, jossa prototyyppiä arvioidaan käytettävyysväen, kehittäjien ja käyttäjien kanssa.

Palautelomake

Testauksen yhteydessä testiin osallistujaa voidaan pyytää täyttämään erilaisia lomakkeita. Lomakkeet voivat sisältää joko avoimia kysymyksiä tai numeerista arviointia.

Eräs numeerinen arviointitapa on ns. System Usability Score -lomake, joka antaa yleisarvosanan testattavasta järjestelmästä. Järjestelmän eri osia voidaan myös arvioida erikseen.

Aikaisemmissa testeissä lomakkeet ovat sijainneet Tampereen yliopiston e-lomakejärjestelmässä.

Esimerkki SUS-lomakkeesta löytyy täältä.

Itsenäinen testaus

Tätä ei olla käytetty (vielä?)

Asynkroninen testaus toimii siten, että testiin osallistujat suorittavat testitehtäviä omalla ajallaan, ja kirjaavat havaintonsa ylös tarkoitusta varten laadittuun lomakkeeseen ("critical incident"-raportit). Lisäksi käyttäjän toimia voidaan seurata järjestelmään ohjelmoitujen toimintojen avulla, joka luonnollisesti vaatii hieman lisää ohjelmointiponnistuksia (klikkausten seuranta, näytöillä viivytty aika, polut ym.).

Asynkronista testiä ei välttämättä ole mielekästä toteuttaa kovin alkeellisella prototyypillä, koska käyttäjää ei voida ohjata kiinnittämään huomiotaan olennaiseen.

 • Itsenäiset testitehtävät
  • Critical incident -raportit
  • Tehtäväkohtainen palautelomake
   • Tehtävän suorituksen jälkeen täytetään lomake.
  • Päiväkirjamenetelmä
   • Täytetään "päiväkirjaa" käyttötapauksista.
  • Foorumikeskustelut
   • Käyttäjät kokoontuvat keskustelemaan kohtaamistaan ongelmista.