Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu, joka sijaitsee Helsingissä Santahaminassa. Opetuksestasuurin osa järjestetään Santahaminassa. Sotahistorian laitoksen opetusta voidaan järjestää myös Sörnäisissä ja Strategian laitoksen opetusta Kruununhaan toimipisteissä.

Maanpuolustuskorkeakoululle pääsyyn tarvitset voimassaolevan JOO-opinto-oikeuden ja ainelaitoksen ilmoituksen saaren portille saapumisestasi opinnoille sekä voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen, joka sinun tulee esittää portilla.

Maanpuolustuskorkeakoulussa JOO-opintoja tarjoavat laitokset ovat: Strategian laitos (STRATL), Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (JOSPEL), Sotahistorian laitos (SOTAHL) ja Sotatekniikan laitos (STKNL). Tarkempi kuvaus opintojaksoista esitellään MPKK:n verkkosivustolla www.mpkk.fi kohdassa: JOO-opinnot.

Ansökningstider för JOO-studier

Tulevan syksyn tai koko lukuvuoden aikana suoritettaviin opintoihin haetaan 30.4. (elokuusta - joulukuulle ajoittuvat opinnot) mennessä. Seuraavan kevään aikana suoritettaviin opintoihin haetaan 31.10. mennessä (tammikuusta - kesäkuulle ajoittuvat opinnot). Jos hakuajan viimeinen päivä on viikonloppuna, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä.

Toimita hakemus omaan yliopistosi puollettavaksi riittävän ajoissa ennen hakuajan päättymistä, sillä hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kunkin määräajan jälkeen ja hakemusten käsittely kestää 2 – 4 viikkoa.

Studieguider

Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-oppaan löydät sivulta: www.mpkk.fi

Kriterier för beviljande av studierätt

JOO-opinto-oikeuden mukainen opiskelu on yliopiston perus- ja jatkotutkintoon tähtäävää sivuaineopiskelua, sivuainekokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson suorittamista varten. Opinnoilla pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan kotiyliopiston opintotarjontaa ja hyödyntämään eri yliopistojen asiantuntijoita sekä erikoisaloja. Opinto-oikeus myönnetään resurssien sallimissa rajoissa. Tarkasta voimassaoleva opintotarjotin MPKK:n verkkosivustolta www.mppkk.fi

Tid för vilken studierätt beviljas

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnettävän opinto-oikeuden kesto on enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Maanpuolustuskorkeakoulu ottaa vastaan sähköisiä hakemuksia, jos opiskelijan kotiyliopisto on mukana sähköisessä JOO-hakujärjestelmässä. Tieto yliopistojen hakukäytänteistä löytyy joko yliopistojen omilta verkkosivuilta tai www.joopas.fi sivustolta.

Paperihakemukset yliopistoista, jotka eivät ole sähköisen JOO-haun piirissä: Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto, PL 7, 00861 HELSINKI. Kuoreen merkintä JOO-HAKEMUS.

Käsittelyn jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosaston JOO-opiskelijoista vastaava koulutussuunnittelija lähettää käsitellystä paperisesta hakulomakkeesta kopion sekä kotiyliopistoon että opiskelijalle.

Att inleda JOO-studier

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelijan tulee kirjautua verkko-oppimisympäristöön www.pvmoodle.fi ja lähettää viesti kirjautumisesta osoitteeseen mialeena.parssinen@mil.fi Verkko-oppimisympäristöstä opiskelija saa tiedon opinnoille ilmoittautumisesta, saarella liikkumisesta ja ainelaitosten omista tarkemmista ilmoituksista opintoihin liittyen.

Ainelaitosten JOO-yhteyshenkilöt:

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opiskelija vastaa itse suoritustietojen toimittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijalle annetaan hänen pyytäessään opintosuoritusote suoritetuista opinnoista. Samalla häntä kehotetaan tarkastamaan merkintöjen paikkansapitävyys ja ilmoittamaan mahdollisesti havaitsemistaan virheistä niiden tarkistusta ja mahdollista korjausta varten kyseiselle ainelaitokselle.

Opiskelija voi tilata opintosuoritusotteet Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosaston JOO -opiskelijoista vastaavalta koulutussuunnittelijalta sähköpostilla, ilmoittaen viestissä oman nimen, syntymäajan, suoritetut opinnot (koodi, opintojakson nimi, opintopistemäärä, vastuuopettaja) ja osoite, johon opintosuoritusote postitetaan. Käsittely kestää postituksineen 1 – 2 viikkoa.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto

 • Nimi: Mialeena Pärssinen, koulutussuunnittelija
 • Sijainti: Ritaritalo, 1. krs
 • Puhelin: 0299 530215
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Memorialshandläggarnas kontaktuppgifter

Strategian laitos

 • Nimi: Joonas Sipilä, erikoissuunnittelija
 • Sijainti: Kruunuhaka
 • Puhelin: 0299 530621
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Sotahistorian laitos

 • Nimi: Yrjö Lehtonen, opettaja
 • Sijainti: Sörnäinen
 • Puhelin: 0299 530374
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

 • Nimi: Jouni Suokas, opettaja
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 530415
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Sotatekniikan laitos

 • Nimi: Tapio Saarelainen, opettaja
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 530485
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi
 • No labels