Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

En stor del av Hankens kurser är tillgängliga för JOO-studier. JOO-kursutbudet finns i WebOodi

Om du planerar att avlägga en studiehelhet motsvarande ett biämne på Hanken, behöver du utföra grundstudier i ett läroämne eller en motsvarande helhet. Studiehelheten skall omfatta minst 25sp för att kunna anses utgöra ett biämne.

Allmän info samt kriterier 

Du hittar allmän info om JOO-studier och kriterier för beviljande av studierätt på Hankens sida om JOO-studier.

Ansökan, inklusive bilagor, görs elektroniskt på www.joopas.fi. Sök i god tid så att ditt hemuniversitet hinner behandla ansökan och vidarebefordra den till Hanken senast en månad innan kursen startar.

Endast om hemuniversitetet inte har tagit det elektroniska ansökningssystemet i bruk, kommer ansökan att behandlas i pappersform. Information om vilka universitet som inte använder sig av det elektroniska ansökningssystemet finns på joopas.fi. Den förordade ansökningen i pappersform skall skickas till Hanken i Helsingfors / Studiebyrån/Joo-ansökan, Pb 479 (Arkadiagatan 22), 00101 Helsingfors. Adressen till enheten i Vasa är Hanken/Studiebyrån / Marika Finne, PB 287, 65101 Vasa

Att inleda JOO-studier

Då din ansökan om att få läsa kurser på Hanken har behandlats får du beslutet till den e-postadress som du angett i din ansökan på joopas.fi:

  • Om din ansökan har förkastats, d.v.s. om du inte har blivit beviljad studierätt på Hanken får du en motivering till varför du inte har beviljats studierätt.
  • Om din ansökan har godkänts, får du ett antagningsbrev till den adress du angett i din ansökan. I brevet får du instruktioner om hur du skall anmäla dig till kurserna och övrig nyttig information.

Då du beviljats studierätt för kurser på Hanken har du två år på dig att gå kurserna och avklara allting som hör till kursen (tenter, övningsarbeten, m.m.) Observera att för vissa kurser är delprestationerna i kraft endast under ett år eller en termin och om man inte gjort allting inom den utsatta tiden måste man gå om kursen.

Då du beviljas studierätt beviljas du också användarrättigheter till Hankens datanät. Du måste personligen kvittera ut ditt användar-id vid Studentservice. Ditt användar-id är i kraft lika länge som din studierätt. Du behöver ditt ID bland annat för att anmäla dig till tenter och kurser.

När du fått ditt användar-id skall du omedelbart logga in på Hankens nätverk och byta ditt lösenord. Du skall alltså fysiskt göra det på Hanken.

Du skall själv anmäla dig till kurserna och tenterna  via Hankens WebOodi .

Kurserna anmäler du dig till senast två veckor innan kursen börjar och till tenter måste du anmäla dig senast 7 dagar före tenten. 

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Då du avlagt dina kurser på Hanken och vill få dem räknade till godo vid ditt eget universitet skall du be om ett officiellt studieutdrag vid Studentservice, öppen vardagar kl. 10-13 i Helsingfors eller i studiebyrån i Vasa. På sommaren avvikande öppettider, läs mera på www.hanken.fi

Handläggarnas kontaktuppgifter

  • No labels