Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Försvarshögskolan

Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Helsingfors universitet, språkcentret
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten

Sibelius-Akademin 

Svenska handelshögskolan

Tammerfors tekniska universitet 

Tammerfors universitet

 Vasa universitet

Villmanstrands tekniska universitet

 Åbo Akademi 

Åbo universitet, humanistiska fakulteten
Åbo universitet, juridiska fakulteten
Åbo universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Åbo universitet, medicinska fakulteten
Åbo universitet, pedagogiska fakulteten
Åbo universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten
Åbo universitet, språkcentret
Åbo universitetet, Åbo handelshögskola

Örtra Finlands Univesitetet 
  • No labels