Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Försvarshögskolan

Helsingfors universitet
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • Beteendevetenskapliga fakulteten
 • Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
 • Farmaceutiska fakulteten
 • Humanistiska fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Språkcentret
 • Statsvetenskapliga fakulteten
 • Svenska social- och kommunalhögskolan
 • Teologiska fakulteten
 • Veterinärmedicinska fakulteten

Sibelius-Akademin 

Svenska handelshögskolan

Tammerfors tekniska universitet 

Tammerfors universitet

 Vasa universitet

Villmanstrands tekniska universitet

 Åbo Akademi 

Åbo universitet
 • Humanistiska fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Pedagogiska fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Språkcentret
 • Åbo handelshögskola

Örtra Finlands Univesitetet 
 • No labels