Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Next »

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Aalto universitet

MPKK som måluniversitet

Helsingfors universitet

Sibelius-Akademin

Svenska handelshögskolan

Tammerfors tekniska universitet

Tammerfors universitet

 Vasa universitet

Villmanstrands tekniska universitet

 Åbo Akademi

Åbo universitet

Örtra Finlands Univesitetet
  • No labels