Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testitapauksen tila:tuotannossa

Testitapauksen nimi

 Toisen asteen ja nivelvaiheen koekutsujen lähettäminen

Palvelu

 Viestintäpalvelu

Käyttäjät

 Oppilaitosten virkailija

Esiehdot

 Valintojen toteuttamisessa on edetty tähän vaiheeseen.

Jälkiehdot

 

Tyypillinen työnkulku

Numerointi
Työnkulku
Odotettu tulos
1

 Virkailija valitsee Valinnat-osiossa Valintakoekutsut-välilehden ja valitsee alasvetovalikosta viestipohjan:

  • hakukohteen viimeisin pohja
  • organisaation viimeisin pohja.

OPH:n esimuotoilemaa pohjaa ei ole toistaiseksi tarjottu koekutsuissa. Kieliversio määräytyy hakukohteen kielen mukaan.

 Virkailija saa muokattavakseen Valintakoekutsut-välilehdelle valitsemansa pohjan.
2 Virkailija muokkaa tekstin ja tallentaa sen. Valmis koekutsuteksti.
3 Virkailija esikatselee kaikille hakijoille tai yksittäiselle hakijalle muodostamansa pdf:n. Tarkistettu koekutsu.
4Virkailija muodostaa pdf:n ja tulostaa sen ikkunakuorissa postittamista varten.Valmiit koekutsut.

Vaihtoehtoiset työnkulut ja poikkeustilanteet

Virkailijalla ei ole ikkunakuoria käytettävissään, joten hän tulostaa myös osoitetarrat

Numerointi
Työnkulku
Odotettu tulos
1 Virkailija klikkaa Muodosta osoitetarrat -painiketta. Muodostuu pdf.
2Virkailija tulostaa pdf-tiedoston ja liittää tarrat kuoriin, joissa on ko. henkilön koekutsu.Koekutsut valmiit lähetettäviksi.

Erityisvaatimukset

 

Huomioita

Tulossa integrointi ryhmäsähköpostiin: virkailijalle painike, jossa voi esikatsella lähtevän sähköpostin ja lähettää sen niille, jotka ovat sallineet lähetyksen hakemuksellaan.

Mahdollisesti tulossa mahdollisuus lähettää koekutsu tekstiviestinä.

Mahdollisesti tulossa mahdollisuus postitustyön ulkoistamiseen, integrointi OPH:n tai omaan iPosti-sopimukseen tai muulle palveluntarjoajalle, jolla ohjelmallinen rajapinta.