Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testitapauksen tila:tuotannossa

Testitapauksen nimi

 Toisen asteen ja nivelvaiheen hyväksymiskirjeiden lähettäminen

Palvelu

 Viestintäpalvelu

Käyttäjät

 Oppilaitosten virkailija

Esiehdot

 Valintojen toteuttamisessa on suoritettu sijoittelu.

Jälkiehdot

 

Tyypillinen työnkulku

Numerointi
Työnkulku
Odotettu tulos
1

 Virkailija valitsee Valinnat-osiossa hakukohteen ja Sijoittelun tulokset-välilehden, klikkaa Muodosta hyväksymiskirjeet -painiketta ja valitsee Valmispohjan valinta -alasvetovalikosta viestipohjan:

  • OPH:n oletuspohja
  • hakukohteen viimeisin pohja
  • organisaation viimeisin pohja.

Kieliversio määräytyy hakukohteen kielen mukaan.

Virkailija saa muokattavakseen valitsemansa pohjan.
2Virkailija muokkaa tekstin ja tallentaa sen.Valmis hyväksymiskirjeteksti.
3Virkailija esikatselee kaikille hakijoille tai yksittäiselle hakijalle muodostamansa pdf:n.Tarkistettu hyväksymiskirje ja sen liite.
4Virkailija muodostaa pdf:n ja tulostaa sen ikkunakuorissa postittamista varten.Valmiit hyväksymiskirjeet.

Vaihtoehtoiset työnkulut ja poikkeustilanteet

Virkailijalla ei ole ikkunakuoria käytettävissään, joten hän tulostaa myös osoitetarrat

Numerointi
Työnkulku
Odotettu tulos
1 Virkailija klikkaa Muodosta osoitetarrat -painiketta. Muodostuu pdf.
2Virkailija tulostaa pdf-tiedoston ja liittää tarrat kuoriin, joissa on ko. henkilön hyväksymiskirje.Hyväksymiskirjeet valmiit lähetettäviksi.

Erityisvaatimukset

 

Huomioita

Tulossa integrointi ryhmäsähköpostiin: virkailijalle painike, jossa voi esikatsella lähtevän sähköpostin ja lähettää sen niille, jotka ovat sallineet lähetyksen hakemuksellaan.

Mahdollisesti tulossa mahdollisuus lähettää hyväksymistieto tekstiviestinä.

Mahdollisesti tulossa mahdollisuus postitustyön ulkoistamiseen, integrointi OPH:n tai omaan iPosti-sopimukseen tai muulle palveluntarjoajalle, jolla ohjelmallinen rajapinta.