Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Tämä alue on varattu korkeakoulujen asiantuntijoiden työskentelyä varten. Korkeakoulut osallistuvat VIRTA-projektiin asiantuntijoina ja toteuttamalla korkeakoulukohtaisesti tarvittavat ratkaisut tietojen siirtämiseksi korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon. Linkki korkeakoulukortteihin

Aineistot

  • No labels