Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KORKEAKOULUJEN VIRTA-OPINTOTIETOPALVELUN YHTEYSHENKILÖILLE

Tähän tiedotteeseen on koottu ajankohtaisia VIRTA-opintotietopalvelua ja tiedonkeruita koskevia asioita. Viimeisimmän yhteyshenkilökokouksen muistio löytyy täältä https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=62755607

 

OKM:N SUORISTA TIEDONKERUISTA VIRTA-OPINTOTIETOPALVELUSTA

Opintotopistetiedonkeruu (YO ja AMK) ja avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen (AMK) tiedonkeruu

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu lukuun ottamatta harjoittelukouluissa suoritettuja opintopisteitä, avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu sekä maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu toteutetaan VIRTA-opintotietopalvelusta. Korkeakoulu varmistaa, että sen ko. tiedonkeruita koskeva ajantasainen tietosisältö on siirretty tietovarantoon 28.2.2017 klo 19:00 mennessä.

Tietosisällön oikeellisuuden varmistaminen

VIRTA-opintotietopalvelusta tehtävien tiedonkeruiden tarkistusraporttien sisältö on vastaava kuin raportoinnissa hyödynnettävä aineisto. Alla on koottuna suorien tiedonkeruiden aineistojen tarkistusraportit:


Tarkistukset_Opintopiste.csv
löytyy VirtaSFTP-hakemiston CSVExport.zip-tiedostosta.

Tiedosto 1.3.2017  poimitaan Opintopiste_2016_ KK_toimitettu.csv-nimisenä erilleen
zip-tiedostosta aineistot\OKM_KOTA_Tiedonkeruut hakemistoon

Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina –tiedonkeruu:
YO6_2016_summa_KK.csv
löytyy VirtaSFTP aineistot\OKM_KOTA_Tiedonkeruut-hakemistosta

Tiedoston  (1.2.2017 tiedoilla) kopio  YO6_2016_summa_KK_toimitettu.csv

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu:
Tarkistus_AMK7_2016_summa_kk.csv löytyy VirtaSFTP aineistot\ hakemistosta

Tiedoston 1.3.2017 kopio AMK7_2016_summa_kk_toimitettu.csv


Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu:
Tarkistus_AMK8_2016_summa_kk.csv löytyy VirtaSFTP aineistot\ hakemistosta

Tiedoston 1.3.2017 kopio AMK8_2016_summa_kk_toimitettu.csv

Tietojen toimittaminen OKM:lle raportointia varten

Suorien tiedonkeruiden teknistä prosessia on kehitetty siten, että VIRTA-opintotietopalvelusta kerättävät tiedonkeruiden summatiedot siirtyvät suoraan rajapinnan kautta raportoinnin tietovarastoon, jossa tilastopäivän data otetaan talteen tilastoinnin pohjaksi. Korkeakoulu ei enää käy hyväksymässä kerättäviä tietoja KOTAssa, kuten aiemmin. On siis tärkeää, että korkeakoulu varmistaa kerättävien tietojen oikeellisuuden huolella tiedonkeruun ajankohtaan mennessä. Tiedot poimitaan tietovarannosta kaikkien korkeakoulujen osalta samanaikaisesti sovitttuna tiedonkeruun ajankohtana. Korkeakoulua pyydetään ilmoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ennen tiedonkeruun määräaikaa, mikäli sillä on haasteita tiedonkeruun aikataulun osalta. Mikäli kaikkien korkeakoulujen tietosisältö ei ole VIRTA-opintotietopalvelussa määräaikana (28.2. klo 19.00) ajan tasalla, tiedonkeruuaineiston poiminta siirretään toiseen ajankohtaan  VIRTA-opintotietopalvelu tiedottaa korkeakouluja uudesta ajankohdasta.

Tutkinnnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina (YO6)

Tiedot kerättiin 31.1.2017 suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta tai vaihtoehtoisesti KOTA-lomakkeella. KOTA-lomakkeella toimitetut tiedot on lisätty VIRTA-opintotietopalvelun raportointirajapinnan summatietoihin.

OPH:N KANSAINVÄLISTYMISPALVELUIDEN (ENT. CIMO) KV-LIIKKUVUUSJAKSOTIEDONKERUU

Kuten aiemmin on jo tiedotettu, kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruun tiedot toimitetaan tiedoissa ilmenneiden korjaustarpeiden vuoksi uudestaan OPH:n Kansainvälistymispalveluille.

Pyydämmekin korkeakouluja tarkistamaan tietonsa siten, että vuonna 2016 alkaneita kv-liikkuvuusjaksoja koskevat VIRTA-tiedot ovat kunnossa tiedonkeruuta varten 28.2. klo 19.00 mennessä. OPH:n kansainvälistymispalveluille ja Vipusen rap ortoinnin dataksi toimitetaan VIRTA-aineisto, joka muodostuu aamulla 1.3. Vastaavat korkeakoulukohtaiset tiedostot löytyvät 1.3. korkeakoulun aineistot-kansiosta ja ne nimetään   cimo_xxxxxxx_2016_KK_toimitettu.csv. Tiedostoja on kaikkiaan neljä kappaletta. 

YHTEYSHENKILÖKOKOUKSESSA 21.2. ESILLÄ OLLEITA TIEDONKERUISIIN LITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ

Tilastoidaanko tutkinnon suorittamisen jälkeen tapahtuva ulkomainen harjoittelu (Erasmus+:n uusi harjoittelumahdollisuus)?

OPH:n Kansainvälistymispalveluiden kv-liikkuvuustiedonkeruun lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa tutkintoa suomalaisessa tai ulkomaalaisessa korkeakoulussa ja liikkuvuusjakso on osa opintoja/tutkintoa. Tutkinnon suoritamisen jälkeen tehtävää harjoittelua ei tällä hetkellä tilastoida erikseen. Harjoittelun voi kuitenkin tuoda tietovarantoon.

Suoritusten tilastointi, kun tutkinto-opiskelija osallistuu itsenäisesti ulkomaisen oppilaitoksen järjestämän opintojakson verkko-opiskeluun kotimaasta käsin?

OKM:n kanta on, että tällaisia suorituksia ei lasketa mukaan opintopistetiedonkeruussa ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluettuihin suorituksiin.  Tiedonkeruuohjeistusta tullaan tarkentamaan tältä osin seuraavan vuoden tiedonkeruukäsikirjaan.

KORKEAKOULUN VIRTA-TIEDONSIIRTOJEN SEURANTA

VIRTA-tiimi on kehittänyt toiminnallisuuden, joka seuraa korkeakoulujen VIRTA-tiedonsiirtojen tiheyttä. Yhteyshenkilökokouksessa sovittiin, että korkeakoulun VIRTA-tiedonsiirron teknisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen (mieluiten organisaatio-osoite, vaihtoehtoisesti henkilöiden sähköpostiosoitteita) lähtee tiedonsiirron katkoksesta varoittava viesti, mikäli tiedonsiirrossa on ollut kolmen päivän viive. Varoitusviesti lähtee päivittäin niin kuan, kunnes seuraava tiedonsiirto VIRTA-opintotietopalveluun tapahtuu.

TULEVIA TAPAHTUMIA

VIRTA-opintitotietopalvelun kv-liikkuvuusteemainen yhteistyökokous pidetään 1.3.2017 klo 9-11. https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2017_3_1+VIRTA-opintotietopalvelun+kv-liikkuvuusteemainen+kokous

Kokous järjestetään etäyhteydellä osoitteessa https://connect.funet.fi/virta

Kevään seminaari järjestetään 3.-4.5.2017 pääkaupunkiseudulla. Tilaisuuden ohjelmasta tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin.

 
Ystävällisin terveisin VIRTA-opintotietopalvelu

  • No labels