Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TIEDOTE KELAN  EDISTYMISEN SEURANNAN LOPULLISEN PYYNTÖAINEISTON MUKAISISTA VIRTA-AINEISTOISTA

AIKATAULU

Kelan edistymisen seurannan lopullisen pyyntötiedoston mukaiset tarkistustiedostot ovat nyt haettavissa korkeakoulun VIRTA-SFTP -palvelimen  Kela-kansiosta.
Tiedostot muodostuvat uudestaan joka yö klo 1 alkaen, kunnes näistä lopullinen vastaustiedosto toimitetaan Kelaan perjantaina 22.9 viimeistään klo 12.

Korkeakoulun opintotukiasioita hoitavien henkilöiden tulisi saada nämä uudet VIRTA-tiedostot säännöllisesti tarkistettavaksi,
jotta mahdolliset täydennykset/korjaukset ehditään tekemään korkeakoulussa.  Korjaustoimenpiteille on tässä vaiheessa n. viikko aikaa.
CSC lähettää lopullisen vastaustiedoston Kelalle perjantaina 22.9 viimeistään klo 12.

Korkeakoulujen tulee saada tiedot omissa järjestelmissään kuntoon ja VIRTAan keskiviikkona 20.9. klo 19 mennessä, jotta ne ehtivät torstaina 21.9 yöllä klo 1 alkavaan
toiseksi viimeiseen ajoon ja siitä ajettavat tarkistustiedostot ehditään tarkistaa ja viimeiset päivitykset ovat varmuudella mukana Kelalle toimitettavassa aineistossa.

Kelalle toimitetusta tiedostosta jää kopio jokaisen korkeakoulun Kela-hakemistoon.

TIETOJEN TARKISTAMINEN

Tietojen tarkistaminen tulee tästä eteenpäin tehdä tämän Kelan varsinaisen pyyntöaineiston mukaisten tiedostojen perusteella.
Helpoimmin vertaaminen ja tarkistaminen hoituu esim. jos käyttää Kela-kansiosta löytyvät tyhjän pyyntötiedostoa, ajaa siihen oman
järjestelmän tiedot ja vertaa sen tulosta valmiiseen VIRTA-aineistoon.

Valmiin tiedoston sisällön tarkistamiseen auttaa myös  csv-muotoinen  tiedosto (tiedosto 3.) jossa on Virran opiskelijaAvaimet lisätietona.
Jokaisen korkeakoulun VirtaSFTP:n Kela-hakemistosta löytyy neljä - viisi tiedostoa (XXXXX korkeakoulun organisaatio numero, KK=korkeakoulu lyhenne).

1. Tyhjä pyyntötiedosto: "SXXXXX_tyhja_pyyntotiedosto.txt" (vastaa entisen OPAS-järjestelmän kautta itse haettua)
2. Virran tiedoilla päivitetty pyyntötiedosto: "SXXXXX.txt"
3. Sama kuin  2. tiedosto (Excel) csv-muodossa: "KELA_edistymisen_tarkistustiedosto_SXXXXX.csv"
4. Lokitiedosto jossa tieto minkä ajankohdan mukaan korkeakoulun tiedot ajettu Virrasta tiedostoihin: "loki_kela_edistseuranta_KK.txt"

Mikäli korkeakoulun Kelan pyyntöaineistossa on opiskelijoita joita ei Virrasta löydy kyseisen korkeakoulun opiskelijoista tästä muodostuu erillinen oma viides tiedosto
5. KELA_edistymisen_kadonneet_tarkistustiedosto_XXXXX.csv
(5. tiedoston tiedot löytyvät tietenkin myös tiedostoista 1. - 3.) Jos tätä 5.  tiedostoa ei löydy  hakemistossa, asia on sen suhteen kunnossa, eli kaikki pyyntötiedoston henkilöt löytyvät Virrassa korkeakoulun tiedoista. Tämä erillinen on helpottaakseen näitä tapauksia,  joita ei kuitenkaan kovin montaa ole per organisaatio. 


Virheellisistä opiskelijoista pyyntötiedostossa sekä edistymisen seurannan sisältökysymyksissä voi laittaa viestiä Kelaan  osoitteisiin markku.kokkarinen@kela.fi ja opas@kela.fi

VIRTA-aineistoa koskevat kysymykset osoitteeseen virta@csc.fi (jos lähetätte esimerkkejä käyttäkää  csv-tiedoston opiskelijaAvain tietoja, älkää lähettäkö hetuja sähköpostitse!)


Ystävällisin terveisin
VIRTA-opintotietopalvelu
  • No labels