Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 54 Next »

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Aalto universitet


MPKK som måluniversitet


Helsingfors universitet

Konstuniversitetet


  1. Bildkonstakademin
  2. Sibelius-Akademin
  3. Teaterhögskolan

Svenska handelshögskolan


Tammerfors tekniska universitet


Tammerfors universitet


 Vasa universitet


Villmanstrands tekniska universitet


 Åbo Akademi


Åbo universitet


 
  • No labels