Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Current »

Oodi-konsortio on yhdeksän yliopiston muodostama yhteistyökonsortio, joka vastaa Oodi-opintohallintojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Päätösvaltaa konsortiossa käyttää johtoryhmä, jossa on edustajat jokaisesta mukana olevasta yliopistosta. Operatiivista toimintaa johtaa konsortion työvaliokunta. Oodin ylläpito ja yhteinen kehittäminen rahoitetaan konsortion jäsenyliopistoiltaan keräämillä konsortiomaksuilla.  

Käytännössä konsortion rahoittamia Oodi-palveluja eli ylläpito- kehittämis- ja tukipalveluja yliopistoille tarjoaa CSC:n Oodi-asiantijoiden tiimi CSC:llä.
CSC:n Oodi-tiimi tarjoaa Oodi-yliopistoille tukipalveluja myös yliopistojen omarahoitteisiin Oodiin liittyviin projekteihin.

Konsortion jäsenyliopistot (2019)

  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto

  • Oulun yliopisto
  • Svenska handelshögskolan
  • Taideyliopisto
  • Vaasan yliopisto

 

 


 

 

  • No labels