Blog

Oodi-konsortion vuosi 2016 oli työntäyteinen. Yliopistojen Oodi-asiantuntijoiden, teknisten asiantuntijoiden, konsortion johtoryhmän ja työvaliokunnan sekä CSC:n Oodi-tiimin, Acenetin ja Goforen yhteistyöllä saatiin erittäin paljon aikaan.
Tukena työssä oli myös muita yhteistyökumppaneita, kuten Solenovo ja 2NS.

Oodiin toteutettiin sekä uusia toiminnallisuuksia että kehitettiin olemassa olevia tukemaan paremmin Oodin käyttäjän arkea. Paljon työtä tehtiin myös mm. integraatioiden ja rajapintojen parissa.
Oodi-konsortio kiittää kaikkia Oodi-työhön osallistuneita vuonna 2016 tehdystä erittäin hyvästä työstä!

Oodi-konsortion vuoden 2016 toimintakertomuksen yhteenvetoon voi tutustua tästä linkistä.

 

 

Oodi-uutiset 10.6.2016

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 10.6.2016

Oodi-konsortion vuoden 2015 toimintakertomus on hyväksytty konsortion johtoryhmän kokouksessa 8.4.2016. Julkaistavaan versioon toimintakertomuksesta voi tutustua tästä linkistä.

Oodi-uutiset 23.3.2016

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 23.3.2016

TIEDOTE 8.2.2016

 

Yliopistojen opintotietojärjestelmä Oodi 2020

Suomalaiset yliopistot ovat kehittäneet yhdessä tietojärjestelmiä niiden kunkin käyttöön. Merkittävimpiä tämän yhteistyön näytöistä on Oodi-opintotietojärjestelmä, jonka pitkä elinkaari on osoitus sen alkuperäisten ratkaisujen korkeasta tasosta ja jatkokehitykselle antamasta pohjasta.

Oodi-opintotietojärjestelmä on yhdeksän suomalaisen yliopiston muodostaman Oodi-konsortion rakentama, omistama ja ylläpitämä järjestelmä, joka on käytössä kaikissa konsortioon kuuluvissa yliopistoissa. Oodi-konsortion jäsenet ovat Aalto yliopisto, Hanken, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto sekä Vaasan yliopisto.

Nykyisin yliopistoilta edellytetään askeleita aiempaa pidemmälle menevään koulutuksen keskinäiseen työnjakoon, minkä tukeminen ei Oodia suunniteltaessa ollut keskeisiä seikkoja. Muutos vaatii opetuksen ja opiskelun tietojärjestelmäpalveluita, jotka samanaikaisesti tukevat niin yliopistojen itsenäistä toimintaa ja monisuuntaista yhteistyötä, kuin opiskelijoiden valintoja ja liikkuvuutta.

Yliopistojen yhteistyön hakiessa uudet muotonsa ja mekanisminsa, niitä tukevat tietojärjestelmäratkaisut on syytä harkiten tarkastella ja valita vuosien 2017 – 2020 aikana. Oodi-järjestelmä on toimiva ja kustannustehokas vaihtoehto siihen asti.

Strategiakaudella konsortio arvioi vastaavat markkinoilla olevat järjestelmäratkaisut sekä mahdolliset muut vaihtoehdot. Konsortio ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus auttavat konsortioyliopistoja eri vaihtoehtoja ja kustannusmalleja tarkasteltaessa. Oodi-konsortio on sitoutunut siihen, että yksikään Oodi-konsortion jäsenkorkeakoulu ei joudu tekemään päätöksiä hätiköidysti.

 

Eva Maria Raudasoja                                                     Jukka Kohtanen
puheenjohtaja                                                                 puheenjohtaja
Oodi-konsortion johtoryhmä                                           Oodi-konsortion työvaliokunta

040 508 3366                                                                 044 0244513

eva.raudasoja(at)oulu.fi                                                  jukka.kohtanen(at)uwasa.fi

 

Oodi-uutiset 22.12.2015

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 22.12.2015

Oodi-uutiset 25.9.2015

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 25.9.2015

Oodi-uutiset 7.5.2015

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 7.5.2015

Oodi-uutiset 24.3.2015

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 24.3.2015

Vuoden 2015 OIG:t

Vuonna 2015 OIG:t järjestetään seuraavasti:

Tarkemmat tiedot mm. paikoista ilmoitetaan myöhemmin OIG:n kotisivuilla.

Oodi-uutiset 17.12.2014

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 17.12.2014

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2015!

Oodi-uutiset 24.9.2014
Oodi-uutiset 27.6.2014

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 27.6.2014

Oodi-uutiset 11.4.2014

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

Oodi-uutiset 11.4.2014

 

Oodi-uutiset 12.2.2014

Oodi-uutiset on tiedote, jonka kautta saat tuoreimmat Oodi-uutiset ja Oodiin liittyvien hankkeiden kuulumiset.

Mikäli haluat tiedotteeseen oman yliopistosi Oodi-hankkeiden kuulumisia tai muuta Oodi-henkistä asiaa, lähetä tekstisi Melanielle: melanie(at)oodi.fi.

 

Oodi-uutiset 12.2.2014