Blog

 

Tähän tiedotteeseen on koottu ajankohtaisia VIRTA-opintotietopalvelua ja tiedonkeruita koskevia asioita. Pääosin asiat ovat olleet esillä vuoden ensimmäisessä VIRTA-opintotietopalvelun korkeakoulujen yhteyshenkilökokouksessa 10.1.2017 https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=62755602

 

TIEDONKERUUT TIETOVARANNOSTA

VIRTA-opintotietopalvelusta tehtävät tiedonkeruut ja tietopoiminnat ja niiden aikataulut on koottu sivulle https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tiedonkeruut+tietovarannosta

CIMO

 • CIMO hakee 1.2. Virrasta tiedot jotka muodostetaan 31.1. klo 19.00 mennessä VIRTAan tulleesta aineistosta.
 • Korkeakoulukohtaiset tiedonkeruusen toimitetut tiedostot on saatavissa seuraavana aamuna (1.2.2017 klo 6:30) aineistot-hakemistosta ja ne on nimetty seuraaavsti: cimo_xxxxxxx_2016_KK_toimitettu.csv. Tiedostoja on kaikkiaan neljä kappaletta.

Tilastokeskus

 • Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruun aikataulu on samoin tammikuun lopussa eli tietojen tulee olla päivitettyinä 31.1.2017 klo 19.00 mennessä. Aineisto toimitetaan CSC:ltä Tilastokeskukselle 1.2. ja OKM:lle ennakkoaineisto 2.2.

 OKM:n suorat tiedonkeruut

Tiedonkeruukäsikirjat saatavana sähköisenä täältä http://tiedonkeruu.fi

 

YO 3.6 Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina
 • YO 3.6 Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina" toimitettava  tiedonkeruu kirjeen mukaan viimeistään 31.1.2017
  https://confluence.csc.fi/display/suorat/Tiedonkeruukirjeet?preview=/65917437/65917461/YO_Tiedonkeruu%2Byliopistojen%2Bvuoden%2B2016%2Btoiminnasta.PDF
 • tiedonkeruu toteutetaan ensimmäistä kertaa VIRTA-opintotietopalvelusta. Virrasta toimitettu YO6 aineisto nimetään korkeakouluittain (KK): "YO6_2016_summa_KK_toimitettu.csv"  ja se on haettavissa sftp-palvelimen aineistot-kansiosta 31.1.2017 jälkeen.
 • Yliopiston on mahdollista toimittaa tiedot myös erillisenä csv-tiedostona, mikäli tiedot eivät ole saatavissa VIRTA-opintotietopalvelusta. Pyydämme yliopistoa ilmoittamaan jo ennen tiedonkeruun määräaikaa, toimittaako se tiedot erillisenä tiedostona.
 • YO6 tiedoston mallipohjana tulee olla sama kuin Virtasftp  aineistot\OKM_KOTA_Tiedonkeruut\YO6_2016_summa_KK.csv tiedosto.
 • Tiedoston voi lähettää CSC:lle sähköpostilla osoitteeseen fredrik.finnberg@csc.fi.
 • Erillisten opintojen tiedonkeruun ( 3.6.1.2) osalta pyydämme huomioimaan, että poimintamäärittelyssä on mukana sekä opiskeluoikeuden tyyppi  että opintosuorituksen luokittelu

Avoimen amk:n opiskelijat ja Maahanmuuttajien valmentava koulutus
 •  AMK avoimet (AMK7) ja Valmentava koulutus (AMK8) tiedot poimitaan ainoastaan VIRTA-opintotietopalvelun kautta.
 • Toimitettava aineiston tarkistustiedostot löytyvät  Virta-sftp:n  aineistot-hakemiston alta "Tarkistus_AMK7_2016_summa_KK.csv ja Tarkistus_AMK8_2016_summa_KK.csv" , mikäli ammattikorkeakoululla näitä opiskelijoita on.
 • Tiedonkeruuseen toimitettu aineisto nimetään xxxx_toimitettu.csv  tiedonkeruun päätyttyä.
 • Raportoitavan aineiston lisäksi ammattikorkeakoululle muodostuu opiskelijakohtaiset tarkistustiedostot (Tarkistus_AMK7_2016_K.csv ja Tarkistus_AMK8_2016_KK.csv ).

 

Opintopistetiedonkeruu/erikoistumiskoulutus
 • Poimintamäärittelyä on muutettu viime vuodesta siten, että poiminnassa on mukana sekä opiskeluoikeuden tyyppi että opintosuorituksen luokittelu. Mikäli tieto opintosuorituksen luokittelusta puuttuu, ei tarkistustiedostoon tule tällä hetkellä suorituksia.

Tietojen tarkistaminen
 • Korkeakoulujen tulee tarkistaa tiedonkeruissa kerättävät tiedot tarkistustiedostoista, jotka löytyvät Virta-sftp:n korkeakoulukohtaisesta aineistot-hakemistosta
 • VIRTAsta tehtävien suorien tiedonkeruiden prosessi on muuttunut siten, että korkeakoulut eivät enää erikseen vahvista raportoitavia tietoja KOTAssa, vaan sovittuna tiedonkeruun määräpäivänä korkeakoulun VIRTA-tiedot siirtyvät suoraan raportoinnin pohjaksi. Mikäli korkeakoulun VIRTA-tiedot eivät ole määräpäivänä valmiit, korkeakoulun tulee ilmoittaa asiasta OKM:n Jukka Haapamälle (yliopistot) tai Kaisu-Maria Piiroiselle (ammattikorkeakoulut).

MUUT ASIAT

VIRTA-tietomalli

 • Viranomaistiedonkeruun asiantuntijaryhmä on käsitellyt kysymystä Pätevöitymiskoulutus-opiskeluoikeustyypin käyttötapauksista. Todettiin, että pätevyystiedot tuodaan VIRTAan pätevyyskoodiston kautta eikä pätevöitymiskoulutukselle ole löydettävissä selkeää omaa määritelmää. Tammikuun yhteyshenkilökokouksessa sovittiin, että pätevöitymiskoulutus-opiskeluoikeustyypin käytöstä luovutaan VIRTAssa vuoden 2017 aikana.

CSC:n VIRTA-tiimi ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjaus

 • Palvelupyynnöt ja kysymykset VIRTA-tiimille voitte lähettää osoitteeseen virta@csc.fi.
 • VIRTA-opintotietopalvelusta vastaa CSC:llä kehittämispäällikkö Kristiina Uolia. Tiimin projektipäällikkönä jatkaa Helena Majamäki ja asiantuntijoina toimivat pääasiassa Fredrik Finnberg, Kati Lehtosaari ja Tero Oinonen.
 • OKM on asettamassa Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän lähiaikoina.

Seuraava VIRTA-opintotietopalvelun korkeakoulujen yhteyshenkilöiden kokous on 31.1.2017.

Ystävällisin terveisin

VIRTA-opintotietopalvelu

 


Tässä tiedonkeruussa VIRTA-opintotietopalvelusta kerätään tiedot opettajanpäevyystiedoista vuodelta 2015

 

A. Kaikista opettajapätevyyksistä (sisältäen opettajakorkeakoulussa suoritetut pätevyydet)
- myös tutkinnoissa tuodaan Virtaan pätevyskoodi


B.Tiedot opetettavan aineen päteyydestä (aine, joissa henkilön katsotaan saavuttaneen ammatillisessa koulutuksessa vaadittavan opetettavan aineen laajuuden) 
- ks. Virran opettavien aineiden koodisto https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Opetettavien+aineitten+patevyyskoodisto

Tarkistustiedostot
Tarkistusraportit opettajanpätevyystiedoista muodostuvat nyt päivittäin klo 19-21, käykää tarkistamassa ja laittakaa palautetta virta@csc.fi
Tarkistustiedostoja on kolme:
- opiskelijakohtaiset päteyystiedot / vuosi
- summatasolla / vuosi
- keräystaulukko

 

Ks. poimintalauseet:

 https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=62752963

Tiedonkeruun ajankohta

Tiedonkeruu pyritään tekemään syyskuun aikana, sovitaan poiminta-ajankohdasta yhteyshenkilökokouksessa 6.9.
OKM:lle toimitetaan sovitun poimintapäivän tiedoista vastaava koontiraportti, joka muodostuu kullekin korkeakoululle aineistot -hakemistoon

 

Tiedonkeruuta koskevia kysymyksiä voi lähettää VIRTA-tiimille osoitteella virta@csc.fi
Tässä tietoa kelan edistymisen seurannan toteutuksesta VIRTA-opintotietopalvelun kautta.
AIKATAULU
Kela edistymisenseurannan tarkistustiedostoja muodostuu tällä hetkellä Virrassa joka yö Kelalta tulleen ennakoivan pyyntötiedoston perusteella.

Korkeakoulun opintotukiasioita hoitavien henkilöiden tulisi saada nämä tiedostot nyt säännöllisesti tarkistettavaksi,  jotta mahdolliset täydennykset/korjaukset ehditään tekemään korkeakoulussa.  Korjaustoimenpiteille on tässä vaiheessa aikaa  vajaa kuukausi ja tavoitteena on siis hyvä olla, että tiedot olisivat mahdollisimman oikeat jo siihen mennessä, kun lopullisen pyyntötiedoston mukainen poiminta tehdään 13.9. (Huom! Kela on luvannut toimittaa lopullisen pyyntöaineiston päivää aiemmin, kuin aiemmin on ilmoitettu).

Ilmoitamme VIRTA-yhteyshenkilöille, kun lopullisen pyyntöaineiston mukainen tiedosto on noudettavissa korkeakoulun KELA-kansiosta.

Kelan lopullisen pyyntötiedoston mukaiset tiedot tulevat korkeakouluille tarkistettavaksi 13.9. iltapäivällä. Tarkistukseen on tässä vaiheessa aikaa enää vain muutama päivä.
CSC lähettää vastaustiedoston Kelalle 21.9. Korkeakoulujen deadline VIRTA-tietojen toimittamiseen on maanantaina 19.9. klo 24 mennessä, nämä tiedot ehtivät varmuudella mukaan Kelalle lähtevään aineistoon.

OHJEITA TIETOJEN TARKISTUKSEEN

Jokaisella korkeakoulun VirtaSFTP kela-alihakemistoon muodostuu pari tiedostoa (XXXXX korkeakoulun organisaationro, KK=korkeakoulu lyhenne).

1. Tyhjä pyyntötiedosto: "SXXXXX_tyhja_pyyntotiedosto.txt" (vastaa mitä on ennan OPAS kautta itse haettu)
2. Virran tiedoilla päivitetty pyyntötiedosto: "SXXXXX.txt"
3. Sama  2. tiedosto csv-muodossa: "KELA_edistymisen_tarkistustiedosto_SXXXXX.csv"
4. Lokitiedosto jossa tieto minkä ajankohdan mukaan korkeakoulun tiedot ajettu: "loki_kela_edistseuranta_KK.txt"

Mikäli korkeakoulun Kelan pyyntöaineistossa on opiskelijoita joita ei Virrasta löydy tästä muodostuu erillinen tiedosto
5. KELA_edistymisen_kadonneet_tarkistustiedosto_XXXXX.csv
(5. tiedostoton tiedot löytyvät tietenkin myös tiedostoista 1. - 3.)

Jos tätä viidettä tiedostostoa ei ole muodostunut. asia on kunnossa eli kaikki pyyntötiedoston henkilöt löytyvät Virrassa korkeakoulun tiedoista.
Tämä erillinen on vain helpottaakseen näitä tapauksia,  joita ei kuitenkaan kovin montaa ole per organisaatio.  

Näistä eritystapauksista voi tiedustella suoraan Kelasta lähettämällä viesti osoitteeseen opas@kela.fi ,  mikäli Virran tiedoissa ei ole puutteita (esim. opiskelija on Virrassa ilman hetua).

Tiedoston SXXXXX.txt mukaiset tiedot on ne jotka Kelaan lähetetään 21.9.2016 klo 12 mennessä.


ystävällisin terveisin Helena Majamäki

....
projektipäällikkö
VIRTA-opintotietopalvelu
p. 050 3377845

Palvelupyynnöt: virta@csc.fi
Hei!
Tiedoksi, että uuden laskentamallin mukainen 55 op raportti löytyy nyt Extra-Vipusesta osoitteessa:  https://admin.vipunen.fi/virta/Sivut/default.aspx
Linkki raporttiin on  myös poiminnan kuvaussivulta: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/55+op+laskennan+poimintakuvaus

Kannattaa huomioida, että sekä raportti  että poiminta ovat  luonnoksia ja muutokset ovat mahdollisia. Asiaa koskevat kommentit ja kysymykset ovat tervetulleita, tähän mennessä tulleita kysymyksä ja vastauksia löytyy poiminnan kuvaussivulta. Asiaa koskevaa keskustelua käytiin myös yhteishenkilökokouksessa 7.6.2016 https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2016_6_7+yhteyshenkiloiden+kokous
Korkeakouluille muodostuu myös sftp-palvelimelle omat tarkistusaineistot, joissa on opiskelijatason tietoja yksityiskohtaisemmin per tilastovuosi.
ExtraVipusen raportilla on tiedoista lasketut summatiedot vuosilta 2006-2015

Tiedoksi samalla myös muutos, joka koskee koulutusalatietoa Extra-Vipusen opintopiste -raporteilla. Osa korkeakouluista on jo alkanut tuoda tietoa uuden tietomallin mukaisesti ja tästä syystä koulutusalatietojen  osalta on siirrytty käyttämään OKM:n ohjauksen aloja, ja sitä mukaa kun tietoja tulee, koulutusala-tieto on käytettävissä. Muutos on menossa tuotantoon  maanantaina.

Korkeakoulut pääsevät Extra-vipuseen Eduuni kirjautumisella.

Ystävällisin terveisin VIRTA-opintotietopalvelu

virta@csc.fi

Hei,

Muutoksia korkeakouluille toimitettaviin CSV-tietoihin. Tarkistukset_Opintipiste.csv raportille on lisätty Erikoistumisopinnot sarake tiedonkeruun käsikirjan kohdan 3.2.2.12 (AMK) ja 3.2.1.10 (YO) mukaisesti. Erikoistumiskoulutuksen pisteet ovat mukana laskelmissa kun seuraavan kerran lähetätte tietovarantoon tietoja.

Lisäksi opiskelijaliikkuvuuteen liittyvät CSV-Dumpit on lisätty osaksi CSVExport tiedoston sisätöä.

Olkaa yhteyksissä virta@csc.fi, mikäli havaitse ongelmia CSV-tietojen kanssa.

Ystävällisin terveisin VIRTA-opintotietopalvelu

virta@csc.fi

Hei,
Tässä viestissä on tiedotusluontoisesti neljä asiaa:
* Liikkuvuusjaksojen käsittely osaksi muiden XML-tiedostojen käsittelyä
* Liikkuvuusjaksoihin liittyen otetaan virhetarkistukset käyttöön
* Tietomalliuudistustyöpajassa sovitut muutokset näkyvissä wikissä
* Tutkintotiedonkeruu loppusuoralla(?)
* Tiedonkeruutiedostojen ym isompien tiedostojen muodostumiseen ja toimitukseen jatkossa lisäviivettä
 ~ ~ ~
Liikkuvuusjaksot-tiedostoja on saanut syksystä asti tuoda erillään muista XML-tiedostoista. Tämä on matkan varrella aiheuttanut myös vähän harmaita hiuksiakin, sillä tietovarannon sisäänlataus on tehty filosofialla: kaikki kerralla. Ongelmia on ratkottu sitä mukaa kuin niihin on törmätty ja uskoaksemme näkyvin osa korkeakouluille onkin ollut kaiken aikaa vain Virta_Latausraportissa, jonka suhteen viimeisin valinta onkin ollut ettei Liikkuvuusjaksoista latausraportti päivity.
Sittemmin Liikkuvuusjaksot saatettiin osaksi Virta-skeemaa, joka oli myös hyvä luonnollinen askel tähän seuraavaan liittyen. Liikkuvuusjaksojen käsittely muutetaan siten, että kyseenomaista tiedostoa ei voi enää lähettää erillään muista XML-tiedostoista (opiskelija, opiskeluoikeus, lukukausi-ilmoittautuminen, opintosuoritus). Pakolliseksi Liikkuvuusjaksoja ei muuteta, eli ne neljä muuta saa vielä jatkossakin tuoda kuten tähän asti. Liikkuvuusjaksojen pakollisuus tulee sitten myöhemmin.

Vaikuttaisi siltä, että tämä(kään) muutos ei näy juurikaan korkeakouluille, sillä hyvin on erillisessä tiedostossa Liikkuvuusjaksoja toimitettu samaan aikaan muiden XML-tiedostojen kanssa. Toisin sanoen tiedossamme ei ole yhtäkään korkeakoulua, joka tästä muutoksesta suoraan kärsisi. Sitä vastoin kaikki osapuolet hyötyvät muutoksesta, sillä tietojen käsittely saadaan jälleen luotettavammaksi ja ylimääräistä "kikkailua" esimerkiksi latausraportin kanssa ei enää tarvitse ylläpitää. Lisäksi tämä tulee helpottamaan tietomalliuudistuksen kanssa.

Muutoksen aikataulu ei ole tarkka, mutta todennäköisesti ensi viikon tai sitä seuraavan viikon aikana muutos astuu voimaan.
 ~ ~ ~ 
Liikkuvuusjaksojen virhetarkistukset on aika laittaa käyntiin. Yksi puutetarkistus onkin jo ollut, mutta tämän puutetarkistuksen tuloksen saattamisessa korkeakoulujen tietoon on ollut edellä kuvatusta syystä haasteita (latausraporttihaaste). Nyt siis lisätään myös virhetarkistuksia ja ensimmäiset kolme tarkistusta ovat muiden tietojen virhetarkistuksista ennalta tuttuja: (500=)Liikkuvuusjaksoavain ei ole uniikki, (501=)Liikkuvuusjakson opiskelija-avain viittaa tietoon jota ei ole ja (502=)Liikkuvuusjakson opiskeluoikeusavain viittaa tietoon jota ei ole. Tarkempi määritys lisätään wikiin pian, mutta katsomalla jo nyt olemassaolevia vastaavia tarkistuksia saa varmasti täsmällisen kuvan tarkistuksista [https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Virta_Latausraportti].

Virhetarkistukset ovatkin olleet meillä testipuolella jo muutaman päivän käytössä ja joillekin korkeakouluille, joilla virheitä on ollut, on virheistä erikseen ennakkoon ilmoitettu. Kun muutos astuu voimaan tuotannossa, vaikutus on siis se, että koko lataus päättyy virheeseen. Tästä syystä tähän virhetarkistukseen on syytä reagoida melko pian.

Tämänkään muutoksen aikataulu ei ole tarkka, eikä varsinaisesti tiukka, mutta tuo edellä mainittu ensi viikko tai sitä seuraava viikko on se todennäköisin aikataulu.
 ~ ~ ~
Tietomalliuudistuksesta pidimme työpajan 8.2.2016. Muistiinpanot, jotka mahdollisesti täydentyvät vielä, ja työpajan AC-tallenne löytyvät wikistä: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2016_2_8+Tietomalliuudistustyopaja
Työpajassa sovitut muutokset on päivitetty myös tietomalliuudistuksesta kertovaan wiki-sivuun, jota kävimmekin työpajassa lävitse: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietomalliuudistus+106
Wiki-sivun liitteenä on nyt myös tietokannan taulujen luontilauseet sql-skriptinä.

 ~ ~ ~

Tutkintotiedonkeruu alkaa olla loppusuoralla (toivottavasti). Tänään on uusittu kattavasti tutkintotiedonkeruun tietoja. Tiedot on toimitettu Tilastokeskukseen sekä korkeakoulukohtaiset "tktutk2015_[KKTUNNUS]_toimitettu.csv" tiedostot on päivitetty. Aivan kaikkien yliopistojen tiedostoja ei uusittu, eikä yhden ammattikorkeakoulun.

Tämän päivän toimitetun datan perusteella tehdään vielä tänään myös OKM:lle päivitetty ennakkoaineisto.

 ~ ~ ~

Tutkintotiedonkeruun valmistuttua siirrämme tiedonkeruiden muodostusta ynnä muita isompia ajoja toiseen palvelimeen. Näkyvin vaikutus korkeakouluille on se, että jotkin tiedostot eivät valmistu enää "heti" (=tunneissa) tiedostojen lähettämisen jälkeen vaan seuraavaksi päiväksi (yöajona). Sisällöllistä muutosta ei pitäisi tapahtua yksinomaan tämän palvelinvaihdoksen vuoksi.

Siirtämiset tulevat tapahtumaan pikkuhiljaa eri vaiheissa sitä mukaa kuin ennätämme muutoksia ajoihin tehdä. Ensimmäiseksi siirtyy todennäköisesti Tilastokeskuksen tiedonkeruutiedostojen muodostuminen (koska on jo käytännössä valmis). Seuraavaksi siirtynee CSV-paketin muodostus, jossa tosin on vielä mietinnässä se, että tehtäisiinkö tarkistus-CSV-tiedostot omaan erilliseen pakettiin niin sanotusti heti latauksen jälkeen (kuten nyt siis) ja sitten koko tietokannan tietoja kattava CSV-paketti seuraavaksi päiväksi. Pikkuhiljaa noiden lisäksi sitten siirtyy muitakin tiedonkeruutiedostoja (esim. KELA).

Eli emme varmaankaan erikseen ilmoita tämän ilmoituksen jälkeen niin kutsuttujen tiedonkeruutiedostojen siirtymisestä "myöhäisempään" toimitusaikaan. Katsomme että tiedonkeruutiedostojen toimitus ei valtaosan vuodesta tarvitse olla aivan heti valmiina ja jostakin on vain pakko joustaa. Näillä toimilla saadaan toisaalta sitten lisää pelivaraa seuraaviin toiveisiin, kuten siirto-opiskelijahaun aivan kohta aiheuttamaan paineeseen siinä, että muutos korkeakoulun lähdejärjestelmässä pitäisi saada Virran lukurajapintaan nykyistä huomattavasti nopeammin.

 ~ ~ ~


VIRTA-opintotietopalvelu
http://www.csc.fi/virta
virta@csc.fi
Hyvät korkeakoulujen asiantuntijat,

CSC on tuottanut koulutuksen ja tutkimuksen alueen tapahtuma-aikataulujen koordinoimiseksi Yhteentoimivuuskalenterin, johon on tarkoitus koota alueen erilaisia kokouksia, seminaareja ja konferensseja. Kalenteri on julkinen ja sitä voi hyödyntää muidenkin tapahtumien aikataulutuksessa. Jos tapahtumasi koskettaa useampaa toimijaa korkeakoulukentällä, sen voi lisätä vapaasti kalenteriin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Ala luoda kokouskutsua normaaliin tapaan. Huom! Lisää tarkka kellonaika, jos sellainen on tiedossa.
2. Lisää osallistujaksi myös yhteentoimivuuskalenteri (ät) csc.fi
3. Lähetä kokouskutsu

Huom! Eri kalenterisovellusten välillä voi esiintyä viivettä.
Saat kalenterin näppärästi osaksi myös omaa kalenterinäkymääsi, tarkemmat ohjeet löytyvät täältä: https://confluence.csc.fi/display/Yhteentoimivuus/Kalenteri


Terveisin VIRTA-opintotietopalvelu

Hyvät VIRTA-opintotietopalvelun yhteyshenkilöt,


Alla on koottuna muutamia tärkeitä ajankohtaisia asioita liittyen VIRTA-opintotietopalveluun. Huomioittehan nämä asiat, kun varaudutte tuleviin tiedonsiirtoihin. 

Käyttökatko


Virran SFTP-palvelimella on käyttökatko maanantaina 5.10.2015. Työhön varataan kokonainen päivä, ja xml-tiedostojen lähettäminen ei onnistu tuolloin. Käyttökatkos ei vaikuta lukurajapintaan.

Koodistot


VIRTA-opintotietopalveluun on lisätty uusi koulutustyyppi-koodi 19 (= Erikoistumiskoulutus), joka vastaa uutta Tilastokeskuksen koulutustyyppi-koodia 7 (= Erikoistumiskoulutukset).
Kts. lisätietoa https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Opiskeluoikeudentyyppi,Studier%C3%A4ttenstyp

Uusi pätevyyskoodi sos (Sosiaalityöntekijän pätevyys (yo)) on myös lisätty VIRTA-opintotietopalveluun.

Muistattehan päivittää uuden koodistot.xsd (versio 1.05.14). Tiedosto on ladattavissa täältä: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tiedonsiirtomaaritykset+korkeakouluille

Koodistojen käyttöön tulossa lisätietoa seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa.

Tilastokeskuksen tiedonkeruut

Haluamme muistuttaa, että jokaisen korkeakoulun SFTP-hakemiston juureen luodaan viimeisimmän onnistuneen tiedonsiirron jälkeen ns. ”Tilastokeskuksen opiskelijatiedot 20.9.2015” – tiedosto (tkopisk2015_KK.csv). Tarkistustiedosto muodostuu n. 1-2 tunnissa onnistuneen latauksen jälkeen.

Tilastokeskukselle 21.10.2015 lähetettävien tietojen tulee alla VIRTA-opintotietopalvelussa 20.10.2015 klo 19 mennessä!

Lisätietoja:
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tilastokeskuksen+opiskelijatiedonkeruu+ammattikorkeakoulut

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tilastokeskuksen+opiskelijatiedonkeruu+yliopistot

Tietovarannosta tehdään lisäksi ammattikorkeakoulujen tilastokeskustiedonkeruun mukainen poiminta 28.9. (20.9.leikkauspäivä), ja tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle tarkistettavaksi.
Tilastokeskus informoi ammattikorkeakouluja korjaustarpeista.

Tiedotteen loppuosa koskee erityisesti ammattikorkeakouluja.

KELA

KELA tarkistaa opiskelijatiedot 20.9.2015 tilanteen mukaan.             
KELA haluaa verrata VIRTA-opintotietopalvelusta tuotuja opiskelijatietoja korkeakoulujen syyskuussa lähettämiin tietoihin.

Haluamme muistuttaa, että jokaiselle korkeakoululle muodostetaan iltaisin KELA-tarkistustiedosto SFTP-palvelimen KELA-hakemistoon. Toivomme, että tarkistaisitte omat tietonne ja ilmoittaisitte mahdolliset virheet meille, osoitteeseen virta@csc.fi.

Huom! Yliopistoille muodostuu myös kyseinen tiedosto, mutta tiedoston tiedot eivät vielä vastaa kaikkia KELAn tarvitsemia tietoja.

Lisätiedot: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Kela

Lisäyksiä CSV-tarkistuksiin

Ammattikorkeakouluille on kaavailtu kahta lisäsaraketta tarkistus_opintosuoritus.csv -tiedostoon: Aikuiskoulutus- ja Opiskelukunta-tiedot. Mahdolliset uudet sarakkeet lisättäisiin aina CSV-tiedoston loppuun. 

Näistä muutoksista tiedotetaan lähemmin lokakuussa, kun uusi VIRTA-opintotietopalvelun tuotantopalvelinympäristö on käytössä.

 

---
VIRTA-Opintotietopalvelu

http://www.csc.fi/virta

virta@csc.fi

 

 

Hei kaikille!

Virran Extra-vipunen työtilassa olevaa raporttia ensikertalaiskiintiön valmistelun tueksi on nyt täydennetty kattamaan syksyn 2014 hakijat&valitut sekä nyt 2015 kevään yhteishaun lisäksi kesällä valitut. Raporttia täydennetään vielä syyskuun lopulla opiskelut aloittaneiden osalta, sekä tarvittaessa myöhemmin jatkuvasti aika yhteishakujen yhteydessä samalla mallilla.

Raportti löytyy tutusti extra.vipunen.fi/virta -sivustolta  tai suoraan linkistä (vaatii eduuni-tunnistautumisen) https://extra.vipunen.fi/Virta/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Virta/Raportit/Hakijoiden%20aiemmat%20opiskeluoikeudet%20ja%20tutkinnot.xlsb

Raporttia ja muita Virran käyttömahdollisuuksia raporttien saralla esitellään myös tarkemmin ensi viikolla Turussa KOTA-seminaarin yhteydessä.

--

VIRTA-Opintotietopalvelu

http://www.csc.fi/virta

virta@csc.fi

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu kokoaa 1,3 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot suomalaisista korkeakouluista yhteen. Näitä tietoja ovat mm. tutkinnot, opintosuoritukset sekä niiden arvosanat ja opiskeluoikeus-, ilmoittautumis- ja kv-liikkuvuustiedot. VIRTA on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, jonka teknisen käyttöyhteyden kautta tiedot ovat yhteismitallisesti hyödynnettävissä niin eri toimijoiden tarjoamissa palveluissa kuin tilastoinnissa ja raportoinnissakin.

VIRTA-opintotietopalvelu on ollut käytössä vuodesta 2014. Alkuvaiheessa tietovarannon kehittäminen on keskittynyt viranomaistietovirtoihin. OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruuaineistoja poimitaan jo tietovarannosta. Kehitystyö Kelan, Valviran, Cimon ja YTHS:n kanssa tietovarannon tietojen hyödyntämiseksi on myös hyvässä vauhdissa. Päivittäisessä toiminnassa tietovarannon tietoja käytetään korkeakoulujen yhteishaussa ja OILI-ilmoittautumispalvelussa. Lisäksi kehitteillä ovat sähköiset opintosuoritustietojen siirtotyökalut hyväksilukuprosesseja varten EMREX-projektin ja JOOPAS-konsortion voimin.

CSC jatkokartoittaa nyt OKM:n pyynnöstä korkeakouluilta digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen päivittäiseen toimintaan liittyviä kehittämistarpeita. Toivomme vastauksia mahdollisimman laajalti (samasta korkeakoulusta voi olla useampi vastaus). Kyselyn vastauksista tehdään kooste, jota käsitellään OKM:n kanssa korkeakoulujen opinto- ja tietohallinnon johtajien yhteisessä KOOTuki-ryhmässä.

Vastauksia pyydetään ti 16.6.2015 mennessä. Kiitos!

https://www.webropolsurveys.com/S/17C6BD398C3D918B.par

 

--

VIRTA-Opintotietopalvelu

http://www.csc.fi/virta

virta@csc.fi

Hyvät ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöt,

Ensimmäiset tietovarannosta muodostetut KELA-tiedostot on viety VirtaSFTP-palvelimelle tarkastettavaksi. Oma tiedosto löytyy korkeakoulun ”Kela” -nimisestä alihakemistosta.

Tiedostoja ei vielä lähetetä KELAlle, vaan tässä vaiheessa teidän pitäisi tarkistaa, että omat tiedot vastaavat omista järjestelmistä tänään poimittuja tietoja. Tiedot tullaan toimittamaan KELAlle kuukausittain.

Koska muutoshistoriaa ei VIRTA-opintotietopalvelussa ole, tiedosto sisältää kaikki kevätlukukauden 2015 läsnä-/poissaolevat opiskelijat, tutkinnot sekä keskeyttäneet opiskelijat. Tiedosto on muodostettu KELAn tietuekuvauksen mukaan http://www.kela.fi/tietuekuvaukset, alku- ja lopputietueella.

Kun tarkastatte tietoja, katsokaa, että erityisesti alla mainittujen tietojen lukumäärät täsmäävät:

 • läsnä-/poissaolevat opiskelijat (tapahtumakoodi L)
 • tutkinnot (tapahtumakoodi W)
 • päivämäärät (keskeyttäneet tapahtumakoodi K/E)

Hetuttomia opiskelijoita ei ole poimittu tiedostoon, paitsi valmistuneiden (tapahtumakoodi W) kohdalla, KELAn määritysten mukaan.

VIRTA-Opintotietopalvelu
virta@csc.fi

www.csc.fi/virta  

Korkeakoulujen rajatun käyttöoikeuden extra-vipus-työtilassa on eilisestä asti ollut luonnostilassa raportti missä on kerätty VIRTA-pohjaisia opiskelutietoja kevään yhteyshaun hakijoista. Raportin tarkoitus on pystyä tarjoamaan tietoa korkeakouluhakijoitten koulutustaustasta korkeakoulusektorilta ja siten auttaa ensikertalaisuus-kiintiöitten valmistelussa.  Raporttia päivitetään kahdessa osassa, kesällä valintatietojen selvittyä ja syksyllä Virta-pohjaisesti aloittaneitten opiskelijoitten osalta.

Raportti löytyy siis oheisesta työtilasta
https://extra.vipunen.fi/virta/

Muotoilua, indikaattoreita, lisätoiveita yms. voi mielellään lähettää tutusti virta@csc.fi ja raportti pyritään työstämään sellaiseksi että se palvelee mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan.

--

VIRTA-Opintotietopalvelu

http://www.csc.fi/virta

virta@csc.fi

Tiedoksi kaikille yliopistoille, Tilastokeskuksen erillisten opettajan pätevyyksien tiedonkeruun tiedonsiirtotiedostojen muodostaminen korkeakoulujen SFTP-hakemistoihin on aloitettu Virran päästä. Tarkistakaa korkeakoulunne tiedot ja kommunikoikaa ongelmista tutusti virta@csc.fi

Huomionarvoista on se että tietoja kerätään siis vain uusilla pätevyyskoodeilla  eli päivittäkää vuoden 2014 pätevyystietonne vastaavasti. Erillisten opettajan pätevyyksien uudet koodiarvot löytyvät Virran koodistot-sivulta.

Opetettavien aineiden pätevyyksiä ei siis kerätä tässä tiedonkeruussa.

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Pätevyys,Behörighet

 

--

VIRTA-Opintotietopalvelu

http://www.csc.fi/virta

virta@csc.fi

Maanantaina yhteyshenkilökokouksessa esitetyn mukaisesti, OKM on lähettänyt korkeakoulujen kirjaamoille liitteenä olevan ohjeen ” Korkeakoulujen tuottamien opettajatietojen ja useampia pätevyyksiä

tuottavien tutkintojen vieminen VIRTA-opintotietopalveluun tiedonkeruuta varten”.


Virran tuotantopuolen koodiston arvoiksi tänään lisätty viimeistellyt ainepätevyyksien arvot. Koodistot on lisätty myös Opetushallituksen koodistopalveluun.

Kaikki lisätyt koodit löytyvät suoraan sekä koodistopalvelusta: https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtapatevyys/koodi


Että selkokielisesti Virran confluence-sivuilta https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot

Ainepätevyydet on sisällytetty omalle alasivulleen taulukon koon takia https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Opetettavien+aineitten+patevyyskoodisto

Koodistoarvojen lähdejärjestelmä on kuitenkin em. Koodistopalvelu ja Virran confluence-sivuilla olevat koodistot ovat esillä vain viestinnällisessä tarkoituksessa.


Tilastokeskuksen tiedonkeruu erillisistä opettajan pätevyyksistä tehdään Virta-pohjaisesti kesäkuun alussa/toukokuun lopulla kuitenkin siten että lopullinen versio tiedoista on tilastokeskuksella ennen kesälomia. CSC alkaa tuottaa  18.5 tiedonkeruun poimintatiedostoa omiin SFTP-hakemistoihin TK:lle ja korkeakouluille tietosisällön tarkistamista varten.

 

--

VIRTA-Opintotietopalvelu

http://www.csc.fi/virta

virta@csc.fi

Tiedote 22.4.2015

From: virta-yhteyshenkilot-request@postit.csc.fi [mailto:virta-yhteyshenkilot-request@postit.csc.fi] On Behalf Of VIRTA-Opintotietopalvelu
Sent: 21. huhtikuuta 2015 14:44
To: virta-yhteyshenkilot@postit.csc.fi
Subject: [[VIRTA-Opintotietopalvelu]] Korkeakoulujen hakijatilastot julkaistu nyt Vipusessa

 

Korkeakoulujen hakijatilastot julkaistu nyt Vipusessa

Korkeakoulujen kevään hakujen hakijatilastot on julkaistu opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa (www.vipunen.fi). Tilastotietoa on tarjolla koko korkeakoulukentästä sekä erikseen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Tilastoista voidaan tarkastella esim. ensikertaisia hakijoita, ensisijaisten hakijoiden määriä (ensisijaisen hakutoiveen mukaan) sekä mistä paikkakunnilta kuhunkin korkeakouluun on haettu.

Korkeakouluihin hakeneet:

http://vipunen.fi/fi-fi/yhteiset/Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx

Ammattikorkeakoulutuksen hakutiedot:

http://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx

Yliopistokoulutuksen hakutiedot:

http://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx

Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu. Sen sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Palvelusta löydät myös tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta taustasta.

--

VIRTA-Opintotietopalvelu

http://www.csc.fi/virta

virta@csc.fi