Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet och Uleåborgs universitet JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Aalto universitet


MPKK som måluniversitet


Helsingfors universitet

Konstuniversitetet


Svenska handelshögskolan


Tammerfors tekniska universitet


Tammerfors universitet


 Vasa universitet


Villmanstrands tekniska universitet


 Åbo Akademi


Åbo universitet