Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa JOO-opintoina seuraavia opintokokonaisuuksia ja --jaksoja:

Lisätietoja opiskelijavalinnasta ja opintojen sisällöstä löytyy tiedekunnan opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta sekä  tiedekunnan verkkosivuilta.  

Ansökningstider för JOO-studier

Jatkuva haku. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus tulee kuitenkin jättää viimeistään 1½ kuukautta ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä.

Studieguider

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen opinto-opas.  

Etusivulta > Opiskelu > Perustutkinto-opiskelu > Opinto-opas

Kriterier för beviljande av studierätt

Ks. kohta ’Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista’.

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Sähköisen järjestelmän ulkopuolelta haettaessa: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Att inleda JOO-studier

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja --paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta