Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Försvarshögskolan

Helsingfors universitet
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • Beteendevetenskapliga fakulteten
 • Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
 • Farmaceutiska fakulteten
 • Humanistiska fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Språkcentret
 • Statsvetenskapliga fakulteten
 • Svenska social- och kommunalhögskolan
 • Teologiska fakulteten
 • Veterinärmedicinska fakulteten

Sibelius-Akademin 

Svenska handelshögskolan

Tammerfors tekniska universitet 

Tammerfors universitet

 Vasa universitet

Villmanstrands tekniska universitet

 Åbo Akademi 

Åbo universitet
 • Humanistiska fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Pedagogiska fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Språkcentret
 • Åbo handelshögskola

Örtra Finlands Univesitetet